Sesja Rady Miejskiej

piątek, 20.7.2018 13:30 551 0

Na najbliższy czwartek, 26 lipca zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD
LIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 26 lipca 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie LIV sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów,
  4) określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  5) przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030r.
  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (dz. nr 503/2, 503/3, 503/4)

 4. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 7. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2018r.

 8. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)