komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 21 kwietnia 2021

Anzelma, Bartosza

Sesja Rady Gminy Świdnica

środa, 24.2.2021 11:12 , komentarze: 0 , odsłony: 294
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XXXVIII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 25.02.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1.       Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.       Wnioski do porządku obrad.
  3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXVII sesji.
  4.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.       Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz;

3) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w  sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni 146,5 m2 położonego w budynku nr 74 w Bystrzycy Górnej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 215/2 o powierzchni 0,2377 ha wynoszącego 0,1981 i działki gruntu nr 215/4  o powierzchni 0,1060 ha wynoszącej 0,1881, będącego własnością Gminy Świdnica;

6) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

7) w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świdnica;

8) w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych  na terenie Gminy Świdnica;

9) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Burkatów na lata 2020-2028;

10) w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w obrębie Słotwina. 

  1.         Zapytania i interpelacje.
  2.          Wolne wnioski i informacje.
  3.    Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
dzisiaj, 10 godz temu
dzisiaj, 11 godz temu
wtorek, 20.4.2021 12:19
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D