komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

niedziela, 9 maja 2021

Bozydara, Grzegorza

Sesja Rada Gminy Świdnica

wtorek, 27.4.2021 11:53 , komentarze: 0 , odsłony: 157
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XL SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 29.04.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1.       Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.       Wnioski do porządku obrad.
  3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXIX sesji.
  4.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.       Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

4) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

5) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;

6) w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Pszennie oraz nadania mu statutu;

7) zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów  ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach    o charakterze  mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica;

8) w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2907D w Grodziszczu”;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 143/6;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/7;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Świdnica położonych w Makowicach, stanowiących działki nr 115/1 i 115/2;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0498 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0847 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;

14) w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki o numerach: 74/4 i 183/5, położonych we wsi Komorów do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świdnica;

16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica;

17) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Gogołów, gmina Świdnica;

18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica;

19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Krzczonów, gmina Świdnica;

20) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lubachów, gmina Świdnica;

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica;

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Miłochów, gmina Świdnica;

23) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica;

24) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

25) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica.

 

  1.  Zapytania i interpelacje.
  2.  Wolne wnioski i informacje.
  3.  Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

czwartek, 6.5.2021 09:32
środa, 5.5.2021 10:30
środa, 5.5.2021 08:45
środa, 5.5.2021 08:11
1
wtorek, 4.5.2021 08:49
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D