komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Sesja pełna niezgody

piątek, 3.7.2020 08:03 , komentarze: 1 , odsłony: 287
kategorie artykułu:

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Miejskiej w Świebodzicach nie był obecny burmistrz miasta Paweł Ozga, który poinformował w środę, że poniedziałkowy termin wyklucza jego udział w obradach ze względu na zaplanowany wcześniej wyjazd. Radni nie uwzględnili tego faktu i termin został ustalony zgodnie z wnioskiem. Dodać też należy, że w niedzielę, czyli dzień przed sesją odbyła się I tura wyborów Prezydenta RP. Za przygotowanie biurowo – techniczne, w tym odbiór materiałów z wyborów zaangażowani są pracownicy urzędu, o czym burmistrz  również wspominał na sesji w dniu  24.06.2020 r.

Drugą cześć sesji rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, świebodziczanina Ireneusza Zyski, który poinformował radnych i mieszkańców o wysokości wsparcia jaką otrzymają gminy w ramach tzw. tarczy inwestycyjnej. Gmina Świebodzice może wnioskować o kwotę 1 412 825 zł. Wiceminister odniósł się w swoim wystąpieniu również do polityki informacyjnej Burmistrza Miasta, która w jego ocenie jest prowadzona nieprawidłowo. Wystąpienie posła spotkało się z ostrą krytyką ze strony radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Opalińskiego, który wskazał, że było ono agitacją wyborczą, na którą nie powinno być zgody Przewodniczącej podczas sesji Rady Miejskiej.

W toku obrad radni Rady Miejskiej przyjęli również projekty uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i przyjęto raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. Ponadto uchwalono projekt dotyczący ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Wniosek mieszkańców z zastrzeżeniami radnych opozycji       

Kolejnym punktem obrad było nadanie nazwy ulicy biegnącej w granicach działek 82/1, 73, 76 położonych w obrębie Pełcznica 1 – Szybowcowa. Projekt spotkał się z negatywnym przyjęciem przez radnych klubów Wspólne Świebodzice i Obywatelskie Świebodzice, którzy próbowali podważyć jego sensowność, zarzucali ingerowanie w ład przestrzenny ulic, a nawet posuwali się do nieuzasadnionego kpienia z nazwy, proponując w zamian m.in. oponową. Wartym podkreślenia jest fakt, że projekt uchwały trafił pod obrady rady na wniosek mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych przy omawianej ulicy i to właśnie oni jako mieszkańcy miasta zaproponowali taką nazwę, podkreślając usytuowanie traktu w sąsiedztwie lądowiska gminnego. Podobna sytuacja miała miejsce podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 r., kiedy radni nie przyjęli, a wcześniej ośmieszyli inicjatywę władz miasta, aby na cześć najstarszych mieszkańców miasta kładkę pieszą na rzece Pełcznicy nazwać Kładką Stulatka. Ostatecznie w przypadku ulicy Szybowcowej, inaczej niż w maju, projekt uchwały został przyjęty 7 głosami radnych, podczas gdy 11 wstrzymało się od głosu.

Długą dyskusję wśród obradujących wywołał projekt uchwały intencyjnej, dotyczący przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Na wniosek merytoryczny Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja do projektu wprowadzono poprawkę, aby przygotowanie ww. dokumentu odbyło się „wewnątrz urzędu w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego”. Obszerne wyjaśnienia kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na temat specyficznego charakteru opracowania i konieczności przygotowania go przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz zaplecze techniczne, nie zostały wzięte pod uwagę przez część radnych i projekt z poprawką został przyjęty.

W toku dalszego procedowania radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świebodzice, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali dwójkę radnych Rady Miejskiej: Zofię Marek i Adama Tobiasza na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

UM Świebodzice

 

Wasze komentarze

wczoraj, 16 godz temu
wczoraj, 17 godz temu
piątek, 31.7.2020 11:50
piątek, 31.7.2020 09:08
czwartek, 30.7.2020 09:58
czwartek, 30.7.2020 09:54
środa, 29.7.2020 12:50
środa, 29.7.2020 10:55
środa, 29.7.2020 10:43
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz