Rusza „Korpus Wsparcia Seniorów”

sobota, 26.3.2022 08:55 1149 0

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy i pracowników pomocy społecznej - wsparcie społeczne, psychologiczne oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego, jak również poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. To główne założenia programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizowany będzie w Świdnicy.

Adresaci programu
Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami Świdnicy i mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres wsparcia
Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy do końca roku, w dwóch modułach.

Moduł I - zapewnienie wsparcia seniorom przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych przez pracownika MOPS potrzeb. Pomoc ta będzie świadczona przez wolontariuszy i polegać będzie na wsparciu w podstawowych czynnościach dnia codziennego, których seniorzy i ich rodziny nie są w stanie samodzielnie zaspokoić. Będzie to m.in.: wspólne spędzanie czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów), ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, czyli np. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, czy też pomoc w uzyskaniu specjalistycznej porady.

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co
najmniej trzy z następujących funkcji:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)