Remontują drogi!

czwartek, 14.5.2015 09:03 667 0

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu 17 kwietnia 2015 r. rozpoczął roboty w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumiczmych na drogach gminnych.

- Zadanie to wykonujemy na zlecenie i w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Strzegomiu – mówi Zbigniew Zastawny, prezes spółki. Obecnie zakończono roboty w zakresie pierwszego zlecenia na ulicach: Kościuszki, Parkowej, Paderewskiego, Matejki, Kwarcowej, Niecałej, Mickiewicza, Kasztanowej, Dębowej, Brackiej, Różanej i Bukowej. W ramach tego zlecenia wbudowano 14,14 tony mieszanki mineralnej.

- Obecnie wykonujemy roboty na ulicach: Krótkiej, Dolnej i Brzegowej na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do drogi wojewódzkiej nr 374, drogi osiedlowe w obrębie cmentarza przy ul. Olszowej – wyjaśnia prezes.

W następnej kolejności planowane są do wykonania roboty na ulicach: Rybnej, 3-go Maja, Rzeźniczej, Reja, Alei Wojska Polskiego - sukcesywnie do zakończenia robót na terenie miasta.

- W bieżącym roku ze względu na łagodną zimę obserwujemy zdecydowanie mniejszą ilość ubytków w jezdniach – dodaje Zbigniew Zastawny.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)