Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Wieś w Europie” w ZSCKR w Mokrzeszowie [Foto]

sobota, 8.4.2023 19:45 1003 0

30-31 marca 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie gościli uczniowie i nauczyciele z 11 siostrzanych ZSCKR z Bielska-Białej, Bogdańczowic, Dobryszyc, Bożkowa, Głubczyc, Henrykowa, Lututowa, Nakła Śląskiego, Nowego Targu, Rudnej i Żarnowca, dla których organem prowadzący jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystko to ze względu na półfinał konkursu "Polska wieś w Europie" - wydarzenia, nad którym patronat objęło MRiRW oraz Komisja Europejska.

Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w warsztatach na temat dezinformacji pt. „Fakeskape – ucieknij fake newsom!” Pod okiem trenerów Stowarzyszenia Demagog młodzili ludzie uczyli się, w jaki sposób efektywnie sprawdzać wiarygodność źródła, jak oceniać prawdziwość treści w mediach społecznościowych, a także z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie weryfikować informacje. Musieli wcielić się w rolę fackt-chekerów (profesjonalnych weryfikatorów informacji), relacjonujących kampanię prezydencką przed wyborami w 2030 roku. Ich zadaniem było odkrycie, który z kandydatów szerzy dezinformację i powstrzymanie planu odwołania letnich wakacji. W części podsumowującej, fikcyjne przykłady z warsztatów zostały zestawione z rzeczywistymi działaniami dezinformacyjnymi z uwzględnieniem treści dotyczących rolnictwa Unii Europejskiej oraz zmian klimatu.

Drugiego dnia odbył się konkurs, do którego przystąpiło 36 osób. Uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 50 pytań zamkniętych z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, programach, systemach i instytucjach wspierających rolnictwo i zasadach wynikających z faktu członkostwa Polski w UE. Nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: Pani Monika Piotrowska - przedstawicielka MRiRW, Pani Paula Wiśniewska – przedstawicielka Team Europe oraz Pan Marcin Kaca - nauczyciel z ZSCKR w Mokrzeszowie.

Poziom zmagań był wysoki. Najlepsze okazały się drużyny z Nakła Śląskiego i Nowego Targu, które 13-14 kwietnia 2023r. wezmą udział w finałach w Warszawie.

Nagrodą dla 5 finałowych drużyn jest wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli dla ufundowany przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce oraz nagrody finansowe dla 3 najlepszych drużyn ufundowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)