Nowy plac zabaw i wielofunkcyjna altana. Powstają nowe obiekty w gminie Świdnica [SZCZEGÓŁY, FOTO]

poniedziałek, 2.10.2023 11:25 1166 0

Nowy plac zabaw w Gogołowie

Mieszkańcy Gogołowa wraz ze swoimi pociechami mogą już korzystać z nowego placu zabaw. Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wizerunku miejscowości były głównym celem projektu pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gogołowie" zrealizowanego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" na rok 2023.

W ramach projektu wykonano:

  • prace ziemne;
  • montaż urządzeń zabawowych: zestaw wielofunkcyjny, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami typu "pampers" i deseczką, piramida linowa, karuzela młynek;
  • montaż urządzenia siłowni zewnętrznej "Orbitrek";
  • strefy bezpieczeństwa ze żwirku płukanego;
  • nasadzenia.

Nowoczesne i bezpieczne urządzenia zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącej już świetlicy zapewnią dzieciom wiele godzin świetnej zabawy, a rodzicom spokój i bezpieczeństwo podczas korzystania z placu zabaw.

Wartość wykonanych robót to ponad 108 tys. złotych, w tym dofinansowanie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego stanowiło kwotę 34 971,00 zł. To 36. plac zabaw w gminie Świdnica.

Wielofunkcyjna altana w Miłochowie

W sołectwie Miłochów powstaje wielofunkcyjna drewniana altana. Zadanie pn. "Przebudowa terenu rekreacyjnego w Miłochowie" realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczeństwo" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie złożony został poprzez Lokalną Grupę Działania "Szlakiem Granitu" i jako przyczyniający się do realizacji celu szczegółowego "Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców" określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju został rekomendowany do dofinansowania w ramach ww. poddziałania

W ramach realizowanego projektu wykonana zostanie drewniana altana o powierzchni około 50 m2 z dachem dwuspadowym, w której zlokalizowane zostaną pomieszczenie wielofunkcyjne oraz magazyn. Ponadto w obiekcie zastosowane zostanie rozwiązanie sprzyjające ochronie środowiska poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych wyposażone w źródła światła LED.

Wartość podpisanej umowy z wykonawcą to 157 079,34 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 95 445,00 zł w ramach ww. poddziałania.

 

mat. prasowe UG Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)