[FOTO] Trwa remont Alei Lipowych

poniedziałek, 10.5.2021 08:18 930 0

Trwa pierwszy etap remontu ulicy Aleje Lipowe w Świebodzicach, który obejmuje odcinek od ul. Kolejowej do ul. Krótkiej. Do tej pory zostały zakończone prace rozbiórkowe: zdjęte płyty chodnikowe od strony targowiska miejskiego, a także asfalt z jezdni.

Układane są krawężniki, zainstalowano już nowe latarnie. Na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Żwirki i Wigury zostało wykonane korytowanie, a obecnie odbywa się układnie warstw konstrukcyjnych jezdni. Natomiast odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Krótkiej mimo zdjęcia warstwy bitumicznej  jest przejezdny.

Podczas remontu chodnik dla pieszych będzie dostępny od strony Parku Miejskiego. Dostęp do targowiska jest ograniczony, poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania pierwszego wejścia od strony ul. Kolejowej, pozostałe wejścia będą dostępne.

Na tym odcinku czas trwania robót wykonawca przewiduje do 8 tygodni.

Całkowity koszt inwestycji to 1 323 625,77 zł. Z budżetu Gminy Świebodzice zostanie sfinansowane 529 450,31 zł, natomiast dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 794 175,46 zł.

Planowany termin zakończenia robót to 31 października 2021 r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)