Jak usprawnić wdrożenie nowego pracownika?

wtorek, 15.11.2022 15:19 140

Pierwsze dni czy tygodnie w nowym miejscu pracy zwykle są najtrudniejsze. Nic w tym dziwnego – w końcu nawet wykwalifikowany specjalista musi zapoznać się z warunkami, w jakich będzie wykonywał swoje obowiązki. Warto zapewnić mu wsparcie nie tylko w kwestiach formalnych, ale również tych mniej oficjalnych. Sprawdź, jak to zrobić.

Buddy – „kolega” w nowym miejscu pracy

Jeśli nie spotkałeś się z pojęciem „buddy” w odniesieniu do wdrażania nowych pracowników, może wydawać Ci się nieco dziwne. W końcu słowo to – w języku angielskim – oznacza po prostu kumpla lub kumpelkę. Jednak nie pojawia się w tym kontekście przypadkowo.

Buddy to właśnie taki kolega – z tym, że w biurowej rzeczywistości. Jego zadaniem jest ułatwienie nowemu pracownikowi onboardingu, czyli wdrożenia się w obowiązki w miejscu pracy. Jest dla niego wsparciem w pierwszych dniach lub tygodniach po zatrudnieniu (dokładny czas trwania takiej pomocy jest uzależniony od potrzeb danej osoby i specyfiki firmy).

Funkcja buddy, wbrew nazwie, nie jest jednak pełniona w sposób przypadkowy. Do takiej roli menadżer wyznacza jednego z obecnych pracowników i przypisuje mu określone obowiązki.

Rola buddy podczas onboardingu

Czym zajmuje się buddy? Zakres jego wsparcia może być bardzo zróżnicowany. Zwykle ma ono charakter czysto praktyczny. Starszy stażem pracownik wyjaśnia nowemu zasady panujące w firmie, przedstawia go zespołowi, a nawet… pokazuje, gdzie znajduje się ekspres do kawy.

Nie ma jednak sztywno określonych reguł, czym powinna charakteryzować się taka pomoc. Buddy ma za zadanie reagować na potrzeby nowo zatrudnionej osoby, tak by szybciej i łatwiej mogła rozpocząć samodzielne działanie w firmie.

Najczęściej do jego obowiązków należą:

  • wsparcie mentalne nowego pracownika – zadbanie o miłą atmosferę w nowym miejscu pracy,
  • oprowadzenie po i firmie i zapoznanie z zespołem,
  • upewnienie się, że pracownik ma niezbędny sprzęt i oprogramowanie do pracy,
  • wdrożenie w tematy organizacyjne – wyjaśnienie, do kogo zwrócić się o pomoc w kwestiach technicznych, wskazanie przestrzeni socjalnych, wyjaśnienie jak złożyć wniosek o urlop czy jak zgłosić nieobecność w pracy.

Rola buddy – wbrew potocznej nazwie – jest więc bardzo ważna i warto zastosować takie rozwiązanie w swojej firmie.