Informacje dla działkowców

poniedziałek, 22.1.2018 12:05 1122 0

Działkowcy, którzy użytkują ogródki działkowe i zalegają z opłatami wynikającymi z korzystania z działki proszeni są o uregulowanie swoich zaległości. 

Ogródki, które nie zostały opłacone w terminie, a zaległości wynoszą od roku do kilku nawet lat, zostaną zaplombowane i będą do dyspozycji Rodzinnych Ogródków Działkowych "Relaks" w Żarowie. - Obowiązkiem działkowca wynikającym zarówno z umowy, na podstawie której nadane mu zostało prawo do działki, jak i z obowiązujących przepisów prawnych jest uiszczanie opłat ogrodowych. Działkowcy zalegający z opłatami mają obowiązek uregulowania zaległości. Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach lub wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD. Nieopłacone ogródki działkowe zostaną przez ROD "Relaks" zaplombowane - mówi Jolanta Brońska z zarządu ROD "Relaks" w Żarowie.

Wszystkie zaległości można uregulować w biurze zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych przy ul. Wojska Polskiego 19 w Żarowie, w każdą środę, w godz. 16.00-18.00.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)