Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

środa, 12.1.2022 09:10 249 0

Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadza dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 - żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. Ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od stycznia 2022 r. Należy jednak pamiętać, że stosowne  oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 14 stycznia br.

d 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania.

Rodzice, których dzieci chodzą do żłobka, już teraz powinni dopełnić kilku formalności, w szczególności wypełnić oświadczenie dotyczące danych, na podstawie których będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

W załączeniu oświadczenie do pobrania i wypełnienia. Oświadczenie należy złożyć w Żłobku Gminnym w Pszennie, w terminie do 14 stycznia 2022 r. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie -  http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/7005/1/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)