Nowe przejście dla pieszych na Zawiszowie

wtorek, 2.4.2024 11:44 328 0

W czwartek, 4 kwietnia rozpoczynają się prace związane z budową przejścia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego. W następnej kolejności przebudowane zostanie przejście przy ul Westerplatte. Zlikwidowane zostanie to na łuku drogi, przy galerii handlowej, a nowe z sygnalizacją świetlną wzbudzaną i dedykowanym oświetleniem wybudowane zostanie w okolicach pl. Drzymały.

Przy ul. Kazimierza Wielkiego, na wysokości numerów 7-11 powstanie przejście dla pieszych z azylem, dedykowanym oświetleniem oraz odwodnieniem, a także nowym odcinkiem chodnika o długości ok. 40 metrów, prowadzącym do drogi osiedlowej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przejście znajduje się w ciągu ulicy przecinającej  na dwie części duże osiedle mieszkaniowe.  W jednej z nich  zlokalizowana jest szkoła podstawowa wraz  z kompleksem sportowym, a także przedszkole i żłobek, a w drugiej - kościół. W obu częściach osiedla znajdują się sklepy,  największy cmentarz w Świdnicy oraz tereny rekreacyjne.  

- Ruch pieszych, w tym dzieci i osób starszych, pomiędzy tymi enklawami jest ciągły, przy czym piesi nagminnie przekraczają ul. Kazimierza Wielkiego w miejscu niedozwolonym. Świadczy o tym ścieżka wydeptana w przyległych do ulicy terenach zielonych, prowadząca do nieoznaczonego obecnie miejsca na jezdni. Lokalizacja  nowego przejścia jest więc optymalna z punktu widzenia wygody mieszkańców – mówił Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.  

Wykonawcą prac jest wyłonione w przetargu Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Ich koszt to 1 088 341,83 zł. Przypomnijmy, że miasto na realizację tych inwestycji otrzymało osiemdziesięcioprocentowe dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli ponad 370 tys. zł na budowę przejścia przy ul. Kazimierza Wielkiego i prawie 446 tys. zł na przebudowę przejścia przy ul. Westerplatte. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 30 tygodni od dnia podpisania umowy, czyli do 23 sierpnia 2024 roku. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek