Druhowie spotkali się w Gogołowie

czwartek, 28.3.2024 09:40 325 0

26 marca w świetlicy wiejskiej w Gogołowie odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy. Na zaproszenie prezesa Zarządu w/w Oddziału – Zygmunta Balanta oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej – Pawła Szydłowskiego, podczas spotkania obecni byli członkowie Związku, bryg. Dariusz Budkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świdnica, st. bryg. w st. spocz. Tomasz Szuszwalak, a także Teresa Mazurek wójt gminy Świdnica oraz Bartłomiej Strózik zastępca wójta.

Udział władz gminy w spotkaniu pozwolił na podsumowania, podzielenie się spostrzeżeniami, plany na przyszłość. Nie zabrakło także podziękowań za wieloletnią współpracę. Wójt gminy Świdnica uhonorowana została specjalną statuetką z wizerunkiem Świętego Floriana – patrona od pożogi ognia i opiekuna straży pożarnej.    

- Bardzo dziękuję wszystkim strażakom za Waszą służbę, a także za bardzo dobrze układającą się współpracę. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Świdnica zawsze było, jest i będzie dla mnie bardzo ważne, dlatego ogromnie cieszę się, że na jej terenie czynnie działa 8 jednostek OSP, na które zawsze możemy liczyć – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy podjął także uchwałę o przyjęciu wniosku o nadanie odznaczenia „medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla wójt gminy Świdnica Teresy Mazurek.   Remonty remiz, kupno nowych pojazdów, dofinansowania – to ważne działania podjęte w gminie Świdnica na rzecz OSP. W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tzw. „Mały Strażak” realizowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w roku 2023 do 8 jednostek OSP z terenu gminy Świdnica powędrowała kwota 145 174,36 zł.

Każda jednostka OSP otrzymała również dotację z budżetu Gminy Świdnica w wysokości 2 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego jednostki dokonały zakupu sprzętu ochrony indywidualnej, sprzętu łączności oraz uzbrojenia techniki specjalnej. Wszystko to ma na celu podniesienie gotowości bojowej i bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków ratowników oraz mieszkańców naszej gminy.    

- W planach, mających na celu wsparcie OSP, mamy także utrzymanie wysokiego poziomu finansowania z budżetu gminy, przebudowę i modernizację remizy w Burkatowie oraz Lutomi Dolnej, przebudowę układu komunikacyjnego przed remizą w Grodziszczu, dalsze działania mające na celu wymianę lub poprawę stanu taboru – mówił Bartłomiej Strózik, zastępca wójta gminy Świdnica.    

Z przedstawionych przez organizatorów Zjazdu danych wynika, że w roku 2023 łączna liczba interwencji w powiecie świdnickim wyniosła 1612, z czego na terenie gminy Świdnica 216 (w tym 59 pożarów, 139 miejscowych zagrożeń i 18 fałszywych alarmów) co stanowi 13,40% wszystkich zdarzeń. Gminne jednostki OSP wzięły udział w 225 działaniach ratowniczo gaśniczych w gminie Świdnica i poza nią. Łączny czas pracy wygenerowany przez 124 strażaków to 1 431 godzin i 6 minut.  

Najpoważniejszymi zdarzeniami z udziałem druhów i druhen z gminnych OSP w 2023 roku były:

  • Mokrzeszów - wypadek drogowy z udziałem trzech pojazdów – ciężarowy, osobowy oraz bus, który przewoził osoby niepełnosprawne. 1 osoba śmiertelna i 6 osób rannych;
  • Bystrzyca Dolna – pożar budynku wielorodzinnego - pożar poddasza w budynku wielorodzinnym. Jeden z mieszkańców znajdował się na krawędzi dachu. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba odniosła obrażenia;
  • Lutomia Dolna – pożar dachu w budynku wielorodzinnym.

Poza głównym zadaniem druhen i druhów, jakim jest ratowanie życia, zdrowia i mienia naszych mieszkańców, niejednokrotnie byli oni także współorganizatorami wydarzeń, takich jak gminne czy powiatowe zawody sportowo pożarnicze, Dzień Strażaka, Dożynki Gminne czy Święto Niepodległości.   Dziękujemy! - przekazuje Urząd Gminy w Świdnicy.

UG Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek