[FOTO] Renowacja zabytkowych witraży w Pyszczynie

poniedziałek, 21.11.2022 09:03 205 0

Każdego roku Rada Miejska w Żarowie w uchwale budżetowej przyznaje środki finansowe na renowację zabytków w gminie. Dzięki temu, również w tym roku, kolejne zabytki w kościołach na terenie gminy odzyskały utracony blask. Wszystkie prace prowadzone w naszych parafiach objęte były nadzorem konserwatora zabytków.

 Kilka dni temu, w obecności konserwatora zabytków Joanny Kulik, burmistrza Leszka Michalaka, proboszczów parafii, wykonawców prac oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie odbył się odbiór prac, które zrealizowane zostały w kaplicy mszalnej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pyszczynie.

 - Pierwszy witraż wyjechał do renowacji w październiku 2020r. Renowacji podjęła się „Pracownia Witraży Ewa Orpich-Nikiel z Sosnowca” znana między innymi z realizacji witraży w Kościele Parafialnym w Mrowinach oraz w Łażanach. W połowie 2021 roku pozyskaliśmy dotację z Gminy Żarów w kwocie 20 900 zł, co pozwoliło na wykonanie renowacji kolejnych dwóch witraży oraz naświetlacza nad drzwiami. W bieżącym roku kolejna dotacja z Gminy Żarów na kwotę 35 000 zł oraz gromadzone systematycznie środki własne pozwoliły na renowację trzech pozostałych dużych witraży i rozety nad ołtarzem. Całkowity koszt projektu to 132 926,53 zł, z czego 72 026,53 zł to datki parafian. Gmina Żarów wsparła projekt kwotą 55 900 zł oraz 5 000 zł to dotacja z PUP. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wsparli ten projekt, witraże odzyskały swój blask oraz zostały zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych. W tym stanie będą ozdobą pyszczyńskiej Kaplicy przez następnych wiele lat – tak o pracach przy renowacji witraży w Pyszczynie opowiada koordynator projektu Maciej Kwarciak.

 

Foto: Maciej Kwarciak

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek