Nowe drogi dojazdowe we wsiach Granica, Tomkowice, Godzieszówek

czwartek, 11.8.2022 09:38 382 0

Trwają prace przy budowie dróg dojazdowych do pól w ramach zadania scalania gruntów na terenie Gminy Strzegom, we wsiach Granica, Tomkowice, Godzieszówek.

Zadanie dofinansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych.

Powiat Świdnicki pozyskał na zadanie scalanie gruntów (po aneksie do umowy z lipca 2022 r.) ponad 13.198.477 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW, w formie refundacji, wynosi ok. 8.398.191 zł.

W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 4 km dróg oraz zrekultywowanych zostanie 0,704 ha gruntów.

 Powierzchnia obszaru scalenia wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek to 1226,51 ha a sama liczba uczestników scalenia to 362 podmioty.

foto - Powiat Świdnicki

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek