Co daje scalanie gruntów?

piątek, 19.1.2018 11:16 7066 0

Rozpoczyna się kolejny okres pozyskiwania środków unijnych na działania wpływające na zrównoważony obszar rozwoju obszarów wiejskich - w tym także na scalanie gruntów rolnych. W związku ze wstępnymi deklaracjami dotyczącymi przystąpienia do programu scalania gruntów rolnych, powziętymi w wybranych miejscowościach na zebraniach wiejskich w listopadzie 2017 roku, we wsiach tych będą zbierane przez uprawnionych urzędników Urzędu Miejskiego w Żarowie, zgody właścicieli nieruchomości na przystąpienie do programu scalania gruntów.

Aby zapoznać się z procedurą scalania gruntów, burmistrz Leszek Michalak zaprosił rolników, radnych Rady Miejskiej i mieszkańców wsi na spotkanie w tej sprawie z Lesławem Wołczem dyrektorem Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Pawłem Kaśków geodetą powiatowym. - Scalenie gruntów polega na tworzeniu korzystniejszych warunków gospodarstwom rolnym do ich gospodarowania na gruntach, ukształtowania tak gruntów, aby można było na nich lepiej gospodarować, aby grunty miały łatwiejszy kształt, były dostosowane do ukształtowania terenu, były w mniejszej odległości do ich siedlisk rolnych. Polega to na tym, aby ułatwić rolnikowi jego warsztat pracy, jego życie i koszty gospodarowania. Do scalania gruntów mogą przystąpić wszyscy właściciele gruntów położonych na obszarze scalania. Nie tylko rolnicy, ale również właściciele nieruchomości położonych w danym obrębie - mówił podczas spotkania z rolnikami geodeta Paweł Kaśków.

Właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na przystąpienie do programu scalania gruntów na specjalnym formularzu wniosku obejmującym dane osobowe, jak i dane dotyczące nieruchomości (udziały, numery ksiąg wieczystych, numery działek ewidencyjnych). Jedynie zgoda minimum 50 procent (w praktyce 90 procent) właścicieli nieruchomości umożliwia starania się o pozyskanie środków na scalenia gruntów i ich fizyczne przeprowadzenie. - Mieszkańcy wsi dostają zupełnie nową możliwość przeobrażenia swojej miejscowości i to pod kątem rolnym gruntów, które użytkują rolnicy. Ale również zwykły mieszkaniec ma duże możliwości wprowadzenia zmian w obszarze, w którym żyje (np poprawa dróg transportu rolnego, którymi poruszają się nie tylko rolnicy, ale również mieszkańcy). Każdy mieszkaniec, który jest właścicielem gruntu ma prawo głosu, może uczestniczyć na każdym etapie tego procesu i swoją decyzję przekazywać do osób, które realizują to postępowania. Środki przekazane na ten program pochodzą z dwóch źródeł: Fundusz Unii Europejskiej i Skarb Państwa. Całość kosztów pokrywają te dwa źródła, nie ma innych kosztów, które musi ponieść uczestnik scalenia - wyjaśniał Lesław Wołcz dyrektor Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

Więcej informacji w tym temacie udziela Gabriela Nastałek-Żygadło z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie, pod nr tel. 74 858 05 91 wew. 342.

Jakie korzyści daje scalanie gruntów?

  1. Zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie - łączenie działek jednego gospodarstwa w większe obszary (bez zmniejszenia powierzchni gospodarstwa)

  2. Likwidację tzw. szachownicy gruntów - po scaleniu działki jednego gospodarstwa nie są poprzedzielane działkami innych gospodarstw

  3. Poprawę kształtu działek - a przez to stworzenie dogodniejszych warunków wykonywania mechanicznych prac polowych

  4. Dostosowanie granic działek do cieków wodnych lub korekta przebiegu cieków wodnych umożliwiające przeprowadzenie prac polowych

  5. Możliwość zniesienia współwłasności w procesie scalania - na wniosek współwłaścicieli, bez konieczności pójścia do notariusza

  6. Modernizacja cieków wodnych, przeprowadzenie melioracji szczegółowych, krycie rowów

  7. Modernizacja nawierzchni dróg śródpolnych, modernizacja zjazdów mostków, budowa zatoczek

  8. Zagospodarowanie poscaleniowe przestrzeni publicznej obejmujące wydzielenie gruntu i jego przygotowanie np. pod budowę placu zabaw, modernizację terenów zielonych itp. według wskazań mieszkańców.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek