Żarów 2017 w liczbach

wtorek, 9.1.2018 12:45 1929 0

Liczba mieszkańców

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Żarowie w minionym roku nieznacznie zmalała liczba mieszkańców. Na koniec grudnia 2017 roku ilość stałych mieszkańców gminy wynosiła 12.374, w tym 5.646 to mieszkańcy wsi, a mieszkańcy miasta 6.728. Ilość kobiet w naszej gminie wynosiła 6.348, ilość mężczyzn 6.026, z tego 2.435 osób to osoby niepełnoletnie: 1169 dziewczęta, a 1266 to chłopcy. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje Mrowiny - 1000 osób, a najmniej Tarnawę - 29.

W 2017 roku przyszło na świat 102 nowych mieszkańców, z czego 41 to dziewczynki, a 61 chłopcy.
Najpopularniejszym imionami męskimi były Michał i Wojciech, a damskim Zuzanna. Najpopularniejszym szpitalem do porodu dzieci był szpital "Latawiec" w Świdnicy. Wydano 2069 dowodów osobistych.

Ruchy migracyjne

W ubiegłym roku w gminie Żarów na pobyt stały zameldowano 358 osób, a na pobyt czasowy 55 osób. Dokonano 103 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 89 na wniosek, a 14 wymeldowań z urzędu.

Małżeństwa i rozwody

Liczba małżeństw zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie wynosiła 51, z czego 22 było cywilnych, 22 wyznaniowych i 7 zawartych za granicą. Odnotowano aż 28 rozwodów i jedną separację.

Zgony

Do wieczności odeszło 149 osób. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Żarowie zarejestrowano 106 zgonów. Spośród 149 osób zmarłych 90 osób było mieszkańcami miasta, a 59 wsi.

67 osób zmarłych to mężczyźni, a 82 kobiety. Najstarszy mieszkaniec, którego akt zgonu zarejestrowano w żarowskim urzędzie miał 100 lat, a najmłodszy 18 lat.

Przygotowano na podstawie danych statystycznych z ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w Żarowie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek