Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Sulisławicach i Zawiszowie

piątek, 8.7.2022 10:45 723 0

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, na drodze gminnej relacji Świdnica - Sulisławice - Wiśniowa wykonane zostało dedykowane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w obrębie skrzyżowania w Zawiszowie oraz przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego w Sulisławicach. Ponadto zrealizowano oświetlenie strefy przejściowej przed skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem.

Oświetlenie zostało włączone do istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego i załączane oraz wyłączane jest zgodnie z zegarem astronomicznym. Oświetlenia przejść dla pieszych wykonano w oparciu o oprawy typu LED, o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego i przy zachowaniu odmiennej temperatury barwowej na przejściu dla pieszych w stosunku do oświetlenia strefy przejściowej. Zainstalowano łącznie 6 opraw oświetleniowych na przejściach dla pieszych oraz 9 opraw w strefach przejściowych. Ponadto dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa przekraczających jezdnię w obrębie skrzyżowania w Zawiszowie, wprowadzono na drodze gminnej ograniczenie prędkości maksymalnej do 50km/h.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Zawiszowie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu „Rozbudowa przejść dla pieszych droga 111896D, Zawiszów” w kwocie 52.152 zł. Całkowita wartość zadania: 67.200 zł.

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Sulisławicach dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu „Rozbudowa przejścia dla pieszych droga 111896D, Sulisławice” w kwocie 25.977,60zł. Całkowita wartość zadania: 33.534,72 zł.

Gm. Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)