Wręczono Odznaki Honorowe Powiatu Kłodzkiego [Foto]

środa, 20.10.2021 08:31 2019 0

19 października w auli im. Arnoszta z Pardubic w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której wręczone zostały Odznaczenia Honorowe Powiatu Kłodzkiego.

Wśród laureatów znaleźli się ludzie różnych profesji i pasji, którzy dzięki swojemu szczególnemu zaangażowaniu w pracę zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Kłodzkiego. Za zasługi poczynione na rzecz powiatu kłodzkiego odznaczenia otrzymali:

Waldemar Zieliński
Liliana Stopka
Piotr Pustelnik
Zbigniew Piotrowicz 
Ludwik Pikuła 
Dariusz Kłonowski 
Marek Janikowski
Piotr Hercog 
Zygmunt Byrski
Małgorzata Bednarek
Stanisław Anioł 

Dariusz Kłonowski z wykształcenia jest historykiem. Popularyzuje wśród dzieci i młodzieży historię, kulturę i sztukę ziemi kłodzkiej. Od 1997 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju. W latach 1995-1996 był członkiem czteroosobowego zespołu, którego zadaniem była organizacja w powiecie kłodzkim nowej szkoły ponadpodstawowej kształcącej kadry dla dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej — Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Od 1996 do 2001 roku byt w niej nauczycielem historii. Od 1999 roku przez kolejnych pięć kadencji był radnym powiatu kłodzkiego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2006-2018 funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego. Jest laureatem wielu ważnych odznaczeń i nagród, m.in. otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju" nadany przez Ministra Obrony Narodowej, Medal „Pro Memoria" za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu nadany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Medal „Za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa" nadany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

Ludwik Pikuła z ziemią kłodzką związany jest od 1954 roku. Do Lądka-Zdroju przyjechał po ukończeniu szkoły fotograficznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz czteroletniej praktyce zawodowej. Od tego momentu zaczął wykonywać usługi fotograficzne dla mieszkańców Lądka, jednocześnie organizując wiele wystaw i plenerów fotograficznych, na których przedstawiał piękno ziemi kłodzkiej. Przez okres 10 lat pełnił funkcję prezesa Klubu FOTO-DIA działającego przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku- Zdroju, gdzie pogłębiał swoje zamiłowanie do krajoznawstwa. Od 1956 roku Ludwik Pikuła jest członkiem PTTK, posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego, przewodnika po Jaskini Niedźwiedziej oraz po Hucie Szkła Kryształowego „Violetta" w Stroniu śląskim. Dzięki połączeniu pasji do fotografowania oraz pasji do górskich wędrówek powstało wiele wspaniałych ujęć krajobrazów sudeckich. W 2001 roku Ludwik Pikuła, w uznaniu wieloletnich zasług w dokumentowaniu historii i dorobku kulturowego Lądka-Zdroju otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju. Został też odznaczony Medalem za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej w Kleinie. W 2020 roku Ludwik Pikuła obchodził 90-lecie urodzin oraz 70-lecie pracy zawodowej.

Liliana Stopka od roku 1971 jest nauczycielem prowadzącym klasę akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kłodzku. jej uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach w Polsce i Europie, a wielu z powodzeniem kontynuuje karierę muzyczną, występując na scenach całego świata. Od 2015 roku prowadzi współpracę i wymienne koncerty z klasą akordeonu w Konserwatorium w Cottbus w Niemczech. Jest członkiem Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, organizatorką Dolnośląskiego Konkursu Akordeonowego w latach 1990-1996 oraz założycielką Kłodzkiego Zespołu Kameralnego działającego w latach 1980-1990, a od 2015 r. organizatorem Akordeonowego Turnieju Hrabstwa Kłodzkiego. W latach 1992-2008 organizowała i prowadziła comiesięczne koncerty w Klubie III Wieku przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Od roku 2002 jest inicjatorką i organizatorka corocznego Dnia Akordeonu w Kłodzku odbywającego się w miesiącu marcu, który ma na celu promować zdolną młodzież z PSM oraz zapoznanie słuchaczy z brzmieniem akordeonu koncertowego. Dzięki temu wydarzeniu na ziemi kłodzkiej występowało wielu wybitnych muzyków, a koncerty przyciągają na ziemię kłodzką melomanów, stając się wizytówką regionu. W 1984 r. została odznaczona za swoją działalność medalem Zasłużony Działacz Kultury, a w 2015 r. otrzymała Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Małgorzata Bednarek, z urodzenia lądczanka, z wykształcenia magister pracy kulturalno-oświatowej, absolwentka Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat zajmuje się promocją i kulturą w gminie Lądek-Zdrój. Przez 12 lat, do 2008 roku pełniła stanowisko redaktor naczelnej „Debat Lądeckich". Zajmowała się prowadzeniem strony internetowej Lądka-Zdroju, organizowaniem wyjazdów, reprezentacją gminy i powiatu na targach turystycznych. W latach 2008-2012 jako dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zarządzała projektami, organizacją festiwali, włączyła instytucję do ministerialnego projektu „Domy kultury+". Wprowadziła do programu imprez gminnych: Festiwal Krystyny Jandy, Ludowe Lądeckie Zdroje, Wehikuł Czasu, cykl spotkań ze Sławomirem Pietrasem „Wielcy Polacy", spotkania świąteczne na rynku. Przez lata współpracowała jako dziennikarka z regionalnymi mediami m.in. „Gazetą Prowincjonalną Brama", „Gazetą Zdrojową". Od 2014 r. jest radną Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, a od 2018 r. ponownie przewodnicząca Rady Miejskiej. W latach 2013-2016 i 2021-2022 zajmowała stanowisko trenerki w ogólnopolskim projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans, prowadząc warsztaty komputerowe dla osób 50+. W 1999 roku zdobyła uprawnienia przewodnika sudeckiego, po Jaskini Niedźwiedziej oraz po Pradze. Jednocześnie jest instruktorem przewodnictwa PTTK. Z lądeckim Oddziałem PTTK od 10 lat organizuje letnie wycieczki dla gości i mieszkańców Lądka-Zdroju, a w roku 2013 zrealizowała ze środków unijnych projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych. Od 2017 r. pełni funkcję Prezesa PTTK Oddział Bialski w Lądku-Zdroju. W 2011 roku otrzymała nominację do Nagrody Starosty Kłodzkiego Róża Kłodzka w kategorii Kultura, została też doceniona Odznaką Za Zasługi dla Turystyki. W 2014 roku odznaczono ją Złotą Odznaką Honorową przyznaną przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. W roku 2016 otrzymała od gminy Lądek-Zdrój Medal Honorowy św. Jerzego.

Marek Janikowski jest prezesem oraz fundatorem fundacji Singletrack Glacensis. Wraz z Piotrem Kurczabem wymyślił, zaprojektował i od 2017 roku rozpoczął realizację systemu ścieżek rowerowych pod nazwą Singletrack Glacensis, które są połączonymi ze sobą pętlami rowerowymi o łącznej długości ponad 200 km i swoim zasięgiem obejmują pasma górskie na ziemi kłodzkiej, głównie Góry Bardzkie, Góry Złote, Góry Bialskie, Masyw Śnieżnika, Góry Bystrzyckie oraz Góry Stołowe. Z jego inicjatywy powstał też tzw. Family Bike Park w Zieleńcu, który ma za zadanie promować turystykę rowerową wśród początkujących. Najważniejsza działalność Marka Janikowskiego wiąże się z promocją turystyki rowerowej na ziemi kłodzkiej oraz budową ścieżek Singletrack Glacensis, które stają się jedną z wizytówek regionu i rozpoznawalnym produktem turystycznym powiatu kłodzkiego.

Piotr Hercog jest sportowcem i pasjonatem gór. Pochodzi z Częstochowy, ale od kilku lat związany jest z ziemią kłodzką. Związek z naszym regionem rozpoczął się od współpracy ze schroniskiem „Na Szczelińcu" oraz ze schroniskiem „Pasterka", gdzie pracował. Obecnie mieszka w Kudowie-Zdroju. Od 25 lat uprawia sporty outdoorowo-wytrzymatościowe, głównie ekstremalne ultramaratony w różnych zakątkach świata. Do jego największych wyczynów należy ukończenie Ultra Trail du Mont Blanc, ultramaratonu, którego trasa okrąża masyw najwyższego szczytu Alp. Brał też udział w biegowych wyprawach na Elbrus czy Górę Fuji. Na co dzień jest trenerem sportowym oraz Prezesem Fundacji Maratony Górskie organizującej od ponad 10 lat imprezy biegowe na Ziemi Kłodzkiej. Są to m. in. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, Supermaraton Gór Stołowych, Kudowski Festiwal Biegowy i Zimowy Półmaraton Gór Stołowych. Tylko w ostatnim roku imprezy te zgromadziły w sumie ponad 7 tys. zawodników z Polski i całej Europy. Dzięki zaangażowaniu Piotra Hercoga powiat kłodzki zyskuje rozpoznawalność wśród osób aktywnych fizycznie, a jego sukcesy sportowe wzmacniają pozycję organizowanych na terenie powiatu imprez.

Piotr Pustelnik jest doktorem inżynierii chemicznej, alpinistę i himalaistą. Jako trzeci, po Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Zdobycie Karakorum i Korony Himalajów zajęło mu 20 lat. Wielokrotnie ratował życie innym himalaistom. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie wspinaczki wysokogórskiej został nagrodzony i wyróżniony wieloma nagrodami, w tym, za zdobycie Karakorum i Korony Himalajów otrzymał „Super Kolosa". Jest to najważniejsza polską nagrodę za całokształt osiągnięć podróżniczych wręczaną podczas prestiżowych Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy". Od 2016 roku Piotr Pustelnik jest prezesem Polskiego Związku Alpinizmu. Z urodzenia jest łodzianinem. Od wielu lat związany jest z Międzynarodowym Festiwalem Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, będąc zarówno prelegentem, jak i jednym z głównych organizatorów. Od czterech lat mieszka na ziemi kłodzkiej, w Stroniu Śląskim wraz z rodziną i działa na rzecz rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim poprzez promocję tras pieszych, rowerowych, narciarstwa oraz ochrony sudeckiej przyrody.

Renata Wolan-Niemczyk od 30 lat zajmuje się pomocą społeczną zarówno w ramach pracy zawodowej, jak i wolontariatu. Wspiera mieszkańców powiatu, szczególnie osoby nieaktywne zawodowo, niezaradne życiowo lub niepełnosprawne, pomagając w rozwiązaniu trudnych spraw życiowych, Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym pomaga pozyskiwać środki finansowe na różnego rodzaju inicjatywy, festyny, zawody sportowe osób niepełnosprawnych i zdrowych, wycieczki, warsztaty, szkolenia, itp. Dzięki jej zaangażowaniu powstała społeczna sieć wolontariuszy, świadczących nieodpłatną pomoc. W latach 1999-2002 zainicjowała akcję przygotowywania paczek mikołajkowych dla dzieci z trudnych środowisk, która jest kontynuowana do dziś. W latach 2016-2018 zajmowała się społecznie pozyskiwaniem żywności z Banków Żywności dla potrzebujących mieszkańców powiatu kłodzkiego, jak i innych regionów. Dzięki jej staraniom przekazano ponad 80 ton Żywności. W latach 2000-2019 pełniła funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, z zaangażowaniem pracując na rzecz poprawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących. Była radną Rady Powiatu Kłodzkiego IV, V i VI kadencji, w latach 2010-2018 wiceprzewodnicząca RPK, a w latach 2018- 2021 przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Stanisław Anioł jest silnie związany z ziemią kłodzką, w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy Stronie Śląskie, co ma istotne znaczenie dla rozwoju całego powiatu kłodzkiego. Był inicjatorem powstania centrum sportów zimowych — założycielem S.A. Czarna Góra oraz budowniczym wyciągów i kolei linowych na terenie Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra. Dzięki jego działaniom ośrodek ten przyciąga rzeszę turystów z całego kraju, zachęca do zimowego wypoczynku doskonałą infrastrukturą narciarską i hotelową. W roku 2002 dzięki inicjatywie Stanisława Anioła wybudowano na zboczach góry Zawada Stację Narciarską Kamienica — kolejny ośrodek narciarski, jednak o charakterze kameralnym, przewidziany do uprawiania narciarstwa rekreacyjnego w gronie rodzinnym i towarzyskim, dla dzieci i osób uczących się jazdy na nartach. Podejmowane przez Stanisława Anioła na przestrzeni blisko 20 lat działania w znaczącym stopniu wpłynęły na rozwój turystyki powiatu kłodzkiego. Ośrodki narciarskie. których budowniczym był Stanisław Anioł, odwiedza rokrocznie kilkaset tysięcy turystów.

Szkoła Artystyczna Open Vocal to projekt edukacyjno-koncertowy stworzony przez muzyków i pedagogów: Agatę Bilińską i Roho Konara. Artyści w ramach swojej działalności koncertują, edukują w zakresie śpiewu i gry na gitarze, organizują od kilkunastu lat Zaduszki Wokalne w Kłodzku, gdzie zapraszają znakomite postaci polskiej sceny muzycznej. Roho Konar jest absolwentem Polskiego Instytutu Muzycznego w Łodzi na kierunku gitara klasyczna, oboje są absolwentami Akademii Muzycznej w Katowicach. na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Roho Konar jest gitarzystą, kompozytorem, twórcą muzyki do programów telewizyjnych i radiowych oraz laureatem festiwalu „Jazz nad Odrą". Od kilku lat realizuje projekt audio-wizualny NASA - Niezależna Strefa Artystyczna w otwartych przestrzeniach Kotliny Kłodzkiej oraz cykl „Niezwykłe Miejsce - Niezwykły Koncert". Ma na swoim koncie kilka autorskich wydawnictw muzycznych. Agata Bilińska to wokalistka, autorka tekstów i muzyki, od 22 lat prowadzi klasę śpiewu oraz zespołowe projekty wokalne „Jazz meets Folk" oraz „Zespół Mamy". W tym roku ukazała się płyta jej autorstwa ze standardami jazzowymi. Duet odniósł zwycięstwo w półfinale plebiscytu „Muzyczna Bitwa" organizowanym przez Radio Wrocław, jest również laureatem półfinału Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu -Koncert „Debiuty" poświęcony twórczości Czesława Niemena. Podopieczni oraz absolwenci Szkoły Artystycznej Open Vocal to wielokrotni stypendyści Powiatu Kłodzkiego dla wybitnie uzdolnionych, laureaci festiwali muzycznych, aktorzy, literaci, muzycy oraz studenci wyższych uczelni artystycznych w kraju i za granicą. Koncerty pedagogów i podopiecznych Open Vocal od wielu lat na stałe wpisują się w kalendarz muzyczny Kłodzka.

Wojciech Kołodziej jest absolwentem wydziału kulturoznawstwa Uniwersytetu śląskiego. Od 1996 r. związany jest z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowej Rudzie. W tym roku mija 25-lecie pracy na rzecz tej instytucji.-Od 2005 r. pełni funkcje dyrektora MOK. Jest inicjatorem i organizatorem ważnych dla kultury i promocji powiatu kłodzkiego imprez: Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, Dni Japonii, Noworudzkiego Filmowego Zawrotu Glowy, festiwali organowych i szeregu innych wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. W latach 2006- 2010 był radnym Rady Gminy Nowa Ruda, a w latach 2014-2018 Radnym Rady Powiatu Kłodzkiego i przewodniczącym Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki. Przez wiele lat współpracował z tygodnikiem „Euroregio G lacensis". Był piłkarzem klubów Piast Nowa Ruda i Huragan Bożków. Jest czynnym strażakiem OSP Nowa Ruda-Słupiec.

Zygmunt Byrski jest znanym i cenionym fotoreporterem „Tygodnika Powiatowego Euroregio Glacensis" Był współpracownikiem innych ogólnopolskich i lokalnych czasopism: „Dziennika Ludowego", „Blika", „Gazety Prowincjonalnej Brama", „Głosu Ziemi Kłodzkiej". Przez 50 lat aktywności zawodowej wykonał łącznie kilkaset tysięcy fotografii, relacjonując najważniejsze wydarzenia na terenie całego powiatu kłodzkiego. Zdjęcia Zygmunta Byrskiego są publikowane w mediach oraz wykorzystywane w celach promocyjnych przez instytucje, podmioty gospodarcze i osoby prywatne. Przez swoją działalność, którą wykonuje z pasją, w znacznym stopniu przyczynia się do promocji regionu. Jego publikacje stanowią istotny wkład w dokumentowanie współczesnej historii i teraźniejszości ziemi kłodzkiej. Zygmunt Byrski przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu kłodzkiego. W Boguszynie na DK 8 na wniosek Zygmunta Byrskiego poprawiono oznakowanie pionowe, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji. Jest laureatem Nagrody Roku Gminy Klodzko „Ranunculus Penicillaius" (2016), otrzymał także nominację do Dorocznej Nagrody Starosty „Róża Kłodzka 2018".

Zbigniew Piotrowicz w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim, w szczególności w gminie Lądek-Zdrój. Jedną z ważniejszych inicjatyw, której był pomyslodawcą, jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, który zorganizował i prowadził przez pierwsze dwanaście edycji. Przegląd z czasem przekształcił się w najbardziej prestiżowe wydarzenie festiwalowe w środowisku górskim na świecie. Organizował wiele wydarzeń promujących ziemię kłodzko jako region o dużych walorach turystycznych, poznawczych i kulturalnych, między innymi przygotował i wydał przewodnik wspinaczkowy po Skałkach Lądeckich w 1995 r. oraz współpracował przy wydaniu kolejnych przewodników po nowych rejonach wspinaczkowych w Masywie Śnieżnika, Górach Bialskich i Górach Złotych (2018 r. i 2019 r.). Zagospodarował pod kątem wspinaczkowym rejon Skałek Lądeckich i wykreował je jako nową atrakcję dla wspinaczy z Polski i z zagranicy. Zbigniew Piotrowicz zainicjował, zredagował i wydał również dwie książki o współczesnej historii osadniczej na ziemi kłodzkiej: „Czas ocalony" (2003) oraz „Wieża Babel. Der Turm zu Babel" (2004). W latach 2008- 2019 był prezesem Uzdrowiska Lądek Długopole S.A. Pozyskał fundusze oraz przeprowadził inwestycje o wartości ok. 18 mln z1 w kurortach Lądek-Zdrój i Długopole-Zdrój. Udzielił czynnego wsparcia w procesie decyzyjnym oraz realizacji ważnych inwestycji dla ziemi kłodzkiej m.in. remontu drogi nr 391 na odcinku Lądek Zdrój — Złoty Stok, budowy ronda na drodze nr 390 w Lądku-Zdroju, przekształceniu, modernizacji i rozbudowie Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu śląskim, renowacji zabytkowych organów w kościele parafialnym w Lądku-Zdroju, renowacji figury wotywnej autorstwa Michala Klahra na lądeckim Rynku. 

Waldemar Zieliński od roku 1979 mieszka na Ziemi Kłodzkiej, początkowo w Międzylesiu, a od 1990 w Bystrzycy Kłodzkiej. W latach 1985-1989 studiował w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, a w 2000 roku ukończył Fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Był aktywnym członkiem Kłodzkiego Klubu Fotograficznego, uczestnikiem wystaw zbiorowych w Polsce i Czechach oraz autorem wystaw indywidualnych W 2018 r. wydał „Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945", który wyróżniono na Wrocławskich Targach Książki Silesiana. Publikuje artykuły o historii fotografii na ziemi kłodzkiej w czasopismach naukowych oraz prowadzi wykłady na ten temat. Prowadzi spotkania autorskie w bibliotekach i muzeach w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej. Bierze udział w plenerach fotograficznych i sympozjach w całej Polsce, gdzie promuje ziemię kłodzką. Współpracuje z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Filumenistycznym oraz bystrzycką Biblioteką. w której od ponad roku aktywnie uczestniczy w spotkaniach „ Bystrzyckich Pasjonatów". Brał czynny udział przy opracowywaniu Monografii Bystrzycy Kłodzkiej oraz wystawy „700 lat miasta". Od 1983 roku jest przewodnikiem po Jaskini Niedźwiedziej w Kleinie, od 1986 roku przodownikiem turystyki górskiej i przewodnikiem sudeckim.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)