Wideokonferencja z Wojewodą Dolnośląskim na temat dalszego udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy

środa, 14.2.2024 14:28 513 0

W środę, 14 lutego, odbyło się spotkanie w formule online z Maciejem Awiżeniem, Wojewodą Dolnośląskim, dotyczące optymalizacji procesu dalszego udzielania wsparcia uchodźcom z Ukrainy. W wideokonferencji, która odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, uczestniczyła Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Starosta Kłodzki, oraz przedstawiciele gmin powiatu kłodzkiego.

W trakcie wideokonferencji wojewoda nakreślił perspektywy dalszej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz poprosił o przekazywanie propozycji zmian do nowelizowanej ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poprosił również o szczególne zwracanie uwagi na celowość i podmiotowość pomocy, tak aby trafiała ona przede wszystkim do najbardziej potrzebujących.

Po zakończeniu konferencji online z wojewodą, zaproszeni goście już we własnym gronie wymienili się doświadczeniami w zakresie praktycznej realizacji zapisów ustawy pomocowej oraz rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie udzielania pomocy uchodźcom na terenie naszego powiatu. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)