Szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Bystrzycy Kłodzkiej

czwartek, 12.1.2023 11:10 255 0

W dniach 14-15 i 28-29 stycznia oraz 4-5 lutego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka odbywać się będą szkolenia żołnierzy 163 batalionu lekkiej piechoty z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”. W tych dniach możliwe są przemarsze oddziałów wojskowych przez miasto oraz gminę.

Szkolenia mają charakter rutynowy w ramach tzw. rotacji. W ramach ćwiczeń żołnierze zapoznają się z terenem, który jest tzw. SRO (Stałym Rejonem Odpowiedzialności) 163 blp. Poszczególne kompanie batalionu będą stacjonowały na południu Dolnego Śląska: I kompania w Wałbrzychu (gdzie będzie też dowództwo batalionu), II kompania w Kłodzku (obejmując swoim zasięgiem teren całego powiatu), III w Jeleniej Górze.

Zadaniem WOT podczas pokoju jest udzielanie pomocy mieszkańcom danego terenu w różnego rodzaju sytuacjach nadzwyczajnych, np. podczas epidemii, powodzi, akcji poszukiwawczych. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)