Skazani posprzątali fort Owcza Góra

środa, 24.9.2014 15:09 3799 0

Po raz kolejny skazani i funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”.


Zakład Karny w Kłodzku od 4-ch lat czynnie włącza się w ogólnopolską akcję sprzątania świata. W tym roku 20 września grupa 15 skazanych recydywistów wraz z dwoma wychowawcami por. Radosławem Majewskim i por. Piotrem Tondytko wykonywała prace porządkowe na wyjątkowo zaśmieconym terenie Fortu „Owcza Góra” przy ul. Wiejskiej. A wszystko to działo się za sprawą dobrej woli osadzonych po nawiązaniu przez dyrektora Zakładu Karnego w Kłodzku kpt. Jacka Marcelewiczakontaktu z samorządem lokalnym tj. z gminą miejską Kłodzko. W wyniku podjętych rozmów ustalono, że Urząd Miasta w Kłodzku zagospodaruje skazanych do prac porządkowych, zapewni środki ochrony osobistej oraz odbiór zebranych podczas akcji odpadów.

Pogoda i humory dopisały znakomicie, lecz zaangażowani osadzeni stwierdzili, że jeszcze nawet tydzień pracy nie wystarczyłby na sprzątnięcie wszystkich nieczystości. Pozostała więc refleksja – czy faktycznie dbamy o nasze bezpośrednie środowisko czy też czekamy na akcyjność ludzi dobrej woli, którymi po raz kolejni okazali się skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Kłodzku.


tekst: mjr Julian Leszczuk
zdjęcia: por. Radosław Majewski, por. Piotr Tondytko
http://www.sw.gov.pl/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)