Profilaktyka - sposób na zdrowie

wtorek, 23.9.2014 15:31 1144 0

23 września br. z inicjatywy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Małgorzaty Felcenloben, odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych z terenu całego powiatu kłodzkiego w zakresie nauki samobadania piersi. Szkolenie prowadziła pani Jolanta Kotowska Kierownik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki  i Wczesnego Wykrywania raka Szyjki Macicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. W tym samym dniu, korzystając z obecności pani Kotowskiej, zorganizowano również wykład dla wszystkich pracowników samorządowych dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi.


Spotkania ta były doskonałą okazją do szerszego nawiązania współpracy z DWOK, a tym samym zwiększenia zakresu działań w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi na terenie  wszystkich gmin powiatu kłodzkiego.

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych miało ono na celu podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego celem utworzenia na terenie powiatu kłodzkiego sieci punktów nauki samobadania piersi dla kobiet. Celem głównym tego przedsięwzięcia jest udostępnienie jak największej grupie kobiet możliwości nauki samobadania poprzez kontakt z pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnymi podstawowej opieki zdrowotnej, jak również w poradniach specjalistycznych ginekologiczno-położniczych i onkologicznych. Zamiarem Wydziału jest utworzenie na terenie powiatu mapy punktów nauki samobadania piersi. Punkty te będą przez powiat wspierane materiałami edukacyjnymi dla pacjentek, a stworzona wspólnie sieć powinna docelowo wpływać na zmianę postaw prozdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie mieszkanek powiatu kłodzkiego. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone certyfikatem.


http://www.powiat.klodzko.pl/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)