Podpisano deklarację współpracy w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim [Foto]

poniedziałek, 22.11.2021 18:22 1175 0

22 listopada w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisano deklarację współpracy w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Organizatorem spotkania było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, a udział w nim wzięli przedstawiciele strony polskiej i czeskiej: parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy pogotowi ratunkowych z Kłodzka, Legnicy, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich i Wrocławia oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. 

 - Od wielu lat staramy się o to, aby można było ratować zdrowie i życie niezależnie od tego, po jakiej stronie granicy jest kartetka. Taka współpraca już od wielu lat ma miejsce jeśli chodzi o straż pożarną, która możne jechać na czeską stronę, a czeska może przyjechać i pomogać naszym mieszkańcom. Niestety nie dotyczy to ratownictwa medycznego i od wielu lat staramy się, aby jednak te rozporządzenia weszły i umożliwiały medykom udzialanie pomocy. Obecnie pierwsze kroki jakie zostały zrobione to pozyskiwanie wspólnych środków unijnych na szkolenia, staże itd.. Teraz czekamy na to, aby rząd polski i czeski dogadały się i aby można było udzielać pomocy po jednej i drugiej stronie. Mam nadzieję, że zostanie to szybko uregulowane, a nasze działania lobbujące pomogą nam wszytkim, aby ta pomoc medyczna była po obu stronach - mówi Maciej Awiżeń, starosta kłodzki. - Obecnie na terenie powiatu kłodzkiego mamy 8 karetek i jest to pewien problem ponieważ z trzech stron jesteśmy otoczeni Czechami, a Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest we Wrocławiu i jeśli dojdzie do sytuacji, że od nas najszybciej wysłać karetkę np. do Barda czy Ząbkowic to ta karetka tam pojedzie, ale do nas nie przyjedzie już żadna. Zdarzały się sytuacje, że pacjent z Kłodzka czekał 2 godziny, bo karetka została wysłana do innego powiatu dlatego ta pomoc czeska byłaby dla nas niezbędna.

Deklaracja współpracy w zakresie ratownictwa medycznego podpisana została przez 11 partnerów z Polski i Czech. Z polskiej strony  podpisały ją: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Z kolei ze strony czeskiej: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje.

- Międzynarodowa współpraca i sprawna komunikacja w zakresie ratownictwa medycznego jest niezwykle ważna. Do współpracy ze stroną czeską włączyły się wszystkie pogotowia ratunkowe podlegające samorządowi województwa dolnośląskiego. Podpisując deklarację wyraziliśmy chęć i potrzebę kontynuowania i rozszerzania efektywnej współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Naszym głównym celem jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skoordynowanie działań jednostek pogotowia – mówi wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Marcin Krzyżanowski.

Ważnym elementem współpracy jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

- Umowa między Polską a Czechami jest w naszym, przygranicznym regionie niezbędna. W ramach Unii Europejskiej granice stają się w normalnym funkcjonowaniu praktycznie niezauważalne, jednak dla służb brak stosownej umowy rodzi określone problemy. Staramy się, na wszelkich możliwych szczeblach, podkreślać konieczność jej podpisania. Rozmawiałem już na ten temat z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, był to też temat poruszony podczas spotkania senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech – mówi senator RP, Krzysztof Mróz.

Obie strony zwracają szczególną uwagę na potrzebę powstania rozwiązań systemowych, legislacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

- Dostrzegamy dużą potrzebę powstania polsko – czeskiej umowy międzyrządowej, która umożliwi ratownikom wykonywanie działań na terytorium kraju sąsiadującego. Umowa umożliwi polskimi oraz czeskim zespołom ratownictwa medycznego szybkie i sprawne udzielanie pomocy także osobom po drugiej stronie granicy.  Z pewnością na takim rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza. Biorąc pod uwagę zmiany, które ostatnio nastąpiły w czeskim rządzie, podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy międzyrządowej jest obecnie szczególnie istotne – mówi senator RP, Aleksander Szwed.

Deklaracja współpracy mówi, m.in. o tym, że sygnatariusze zgodnie wyrażają wole i potrzebę efektywnej współpracy transgranicznej w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim, w celu poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców tych obszarów. Przewiduje także wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ratownictwa, realizację wspólnych projektów, w ramach wsparcia Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)