17 553 753,90 złotych na wsparcie dla osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim. To środki z Funduszy Europejskich

piątek, 28.7.2023 11:52 617 2

Środki finansowe pochodzą z tzw. działania 7.1 Aktywizacja osób na rynku pracy i będą przeznaczone m.in. na przygotowanie do zatrudnienia i pomoc osobom poszukującym pracy, aktywizacje społeczną osób w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, społecznej i etnicznej, a także wsparcie równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynku pracy. Dzielić je będą Powiatowe Urzędy Pracy. Kłodzki dostał najwięcej ze wszystkich na Dolnym Śląsku.

– Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą liczyć miedzy innymi na wsparcie poprzez szkolenia, staże zawodowe. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że tego typu projekty pomagają tym osobom w znalezieniu miejsca pracy. Jest to niezwykle istotne dla nich samych, ale również dla rynku pracy i dla dolnośląskich firm – powiedział Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Bartosz Kotecki, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP dodał, że pieniądze mają wesprzeć osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, czyli są to osoby z niepełnosprawnością , długotrwale bezrobotne, kobiety ale także osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Powiatowe Urzędy pracy, przyznane środki finansowe przeznaczą na  wsparcie osób bezrobotnych poprzez między innymi:

  • szkolenia,
  • staże,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne,
  • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej,
  • świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego sprawującego opieką nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. [-]
Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
Kłodczanin
czwartek, 01.01.1970 01:00
A wystarczyłby bat i solidny kop w 4 litery
~greg piątek, 20.10.2023 10:02
Aktualnie na ul. Morcinka trwają jakieś prace na wysokości apteki...
Kłodczanin środa, 06.09.2023 12:49
A wystarczyłby bat i solidny kop w 4 litery