Od 1 marca zaczną się wypłaty wyższych emerytur. Podwyżka nie wyrówna jednak nawet skutków drożyzny

poniedziałek, 27.2.2023 15:20 458 0

W najbliższą środę, 1 marca ruszy pierwsza transza wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent. Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Emerytury i renty wzrosną o 14,8 proc., a ceny wzrosły o przeszło 17 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, czyli podwyżka będzie nie mniejsza niż 250 zł brutto.

Jak samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty? Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, radzi, by kwotę brutto dotąd otrzymywanej emerytury pomnożyć przez 114,8.

Od marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie teraz 294,39 zł.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)