Ile uzyskają sołectwa gminy Nowa Ruda w ramach Funduszu Sołeckiego 2022?

piątek, 17.12.2021 13:16 1523 1

Sołectwo Bartnica
Dofinansowanie budowy oświetlenia-etap I
17 676,85 zł

Sołectwo Bieganów
Pokrycie dachu altany
Montaż rynien
Pomalowanie altany sołeckiej
10 398,00 zł

Sołectwo Bożków
Zakup i montaż latarni ulicznych-etap II
Zakup i dostawa namiotów
47 264,30 zł

Sołectwo Koszyn
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
27 507,82 zł

Sołectwo Czerwieńczyce
Doposażenie aneksu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czerwieńczyce
27 791,41 zł

Sołectwo Dworki
Budowa świetlicy wiejskiej-etap I
Budowa świetlicy wiejskiej-etap II
Budowa świetlicy wiejskiej-etap III
Budowa świetlicy wiejskiej-etap IV
12 383,25 zł

Sołectwo Dzikowiec
Oświetlenie wsi-etap IV
Budowa muszli koncertowej-etap IV
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dzikowiec
47 264,30 zł

Sołectwo Jugów
Modernizacja infrastruktury turystycznej Góra Trzech Krzyży- etap III
Pielęgnacja zieleni w miejscowości Jugów
47 264,30 zł

Sołectwo Krajanów
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Krajanów
14 000,00 zł

Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Ludwikowice
Przebudowa drogi gminnej- Kościuszki
Przebudowa drogi gminnej- Słoneczna
Przebudowa drogi gminnej - Piastowska
47 264,30 zł

Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś
Wymiana części siatki ogrodzenia boiska sportowego-etap II
19 378,36 zł

Sołectwo Przygórze
Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (wykonanie zejścia)
Montaż tabliczek kierunkowych
Zagospodarowanie terenu integracji w Przygórzu-etap VII (pomieszczenie blaszane)
Zakup ławek i koszy na śmieci
Zakup wiaty drewnianej
Remont Sali wiejskiej
40 741,83 zł

 

Źródło: gmina.nowaruda.pl

Sołectwo Sokolica
Wykonanie oświetlenia ulicznego-etap I
12 430,51 zł

Sołectwo Sokolec
Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie Sokolec-etap I
30 627,27 zł

Sołectwo Świerki
Modernizacja klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej-etap III
34 313,88 zł

Sołectwo Wolibórz
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wolibórz
Modernizacja placu zabaw
47 264,30 zł

Sołectwo Włodowice
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Włodowice
Remont świetlicy wiejskiej
40 600,03 zł

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

piątek, 17.12.2021 18:13
Mieszkańcy Woliborza dziękuję swojemu radnemu panu Stanisławowi za...