II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

wtorek, 28.2.2023 15:37 221 0

28 lutego odbyła się II sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głównymi tematami obrad było m.in. rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 za rok 2022.

Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

Zmiany dochodów i wydatków w budżecie powiatu dotyczyły m.in:
–wprowadzono dochody z budżetu UE w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z tytułu refundacji poniesionych środków na projekt pn. Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na sześciu obiektach powiatu w ramach projektu Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestnikowi Klastra Energii Ares;
– wprowadzono dochody w wysokości ponad 28 tys. zł na realizacji projektu UE pn. „Razem dla kształcenia zawodowego w powiecie kłodzkim, realizowanego przez Noworudzką Szkołę Techniczną;
– zwiększono dochody o 76 tys. zł na realizację projektu UE pn. „Plus dla kształcenia zawodowego" realizowanego przez Zespól Szkół Technicznych w Kłodzku.
Zmiany po stronie wydatków w budżecie spowodowane są urealnieniem wydatków przy realizowaniu inwestycji drogowych.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kłodzkiego  w okresie między sesjami.

W sprawach różnych została poruszona obecna sytuacja dzieci z domów dziecka z Ukrainy,  które przebywają w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju.

Były zapytania radnych z Klubu PiS o wydatkowanie darowizn, które uchwałą Rady Powiatu (również głosami radnych PiS) zostały przeznaczone na niezbędne remonty łazienek i toalet w DWD, tak żeby zaopiekowanie, dzieci czuły się tu dobrze i przebywały w godnych i bezpiecznych warunkach.

Przy okazji omawiania sytuacji w DWD, starosta przedstawił poważny problem z jakim przyjdzie się zmierzyć samorządowi powiatu w związku ze zmniejszeniem stawki przez wojewodę za pobytu dzieci z Ukrainy w DWD.

Stawka za osobodzień została przez wojewodę drastycznie zmniejszona, z dotychczasowych 130 zł na 70 zł. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)