Pierwsze miodobranie w pasiece Starosty Kłodzkiego. 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Pszczoły są mądre! Co to nam wróży?

czwartek, 16.5.2024 21:21 503 0

W połowie maja mieliśmy miodobranie w pasiece Starosty Kłodzkiego ulokowanej na tarasie w budynku starostwa przy ulicy Okrzei 1, a więc w centrum Kłodzka. Pachnący miód, w kolorze złota zostanie teraz przeznaczony na cele promocyjne powiatu.

W tym roku pszczoły zapełniły ule nektarem 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Rośliny z okolicznych parków, klombów i ogródków zakwitły obficie. Z 3 uli pasieki udało się pozyskać około 18 litrów miodu wielokwiatowego.

Pasieką Starosty Kłodzkiego opiekuje się pan Henryk Cieślik, doświadczony pszczelarz, członek Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej, zawodowo emerytowany wychowawca w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Starostwo od wielu lat wspiera pszczelarzy z powiatu kłodzkiego, realizując wspólnie wiele projektów edukacyjnych i promocyjnych, w tym coroczny konkurs „Wzorowa pasieka powiatu kłodzkiego”. [-]

Informacje i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek