Kanalizacja sanitarna na ulicy Wiejskiej! Na taką inwestycję mieszkańcy tej części Szczytnej czekali od blisko 30 lat

poniedziałek, 6.11.2023 16:34 449 0

Na tę inwestycję mieszkańcy tej części miasta czekali od blisko 30 lat. Chodzi o kanalizację sanitarną przy ul. Wiejskiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami realizowana była w kilku etapach. Wykonawcą robót była firma Saniterm z Polanicy-Zdroju. Realizacja zdania możliwa była dzięki środkom, jakie gmina otrzymała w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W najbliższym czasie wydane zostaną pozwolenia na przyłączenie się do sieci. Planowane jest także położenie nawierzchni asfaltowej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek