I sesja Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie

wtorek, 14.11.2017 12:59 1266 0

8 listopada 2017 r., o godz. 13.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, na wniosek burmistrza zwołana została I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady. Burmistrz otworzył sesję i przewodniczył jej obradom aż do wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady, którym w tajnych wyborach jednogłośnie wybrana została Joanna Broszko. Następnie przewodnicząca przeprowadziła wybory na funkcję wiceprzewodniczących, którymi zostali: Karol Bilicki i Sandra Gładysz, oraz sekretarza którym wybrano Nicoll Gładysz. Oprócz tajnej części obrad rada już w drodze głosowania jawnego powołała składy osobowe Komisji: Sportu, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetowej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek