KIEROWCO - Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo!

poniedziałek, 13.11.2017 11:11 768 0

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu informuje, że 18 listopada br. na terenie Wrocławia funkcjonariusze będą prowadzić wzmożone kontrole pojazdów ze szczególnym zwróceniem uwagi na oświetlenie zewnętrzne pojazdów. Przedsięwzięcie ma na celu uświadomienie użytkownikom dróg, jak ważnym dla bezpieczeństwa na drodze elementem, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, jest widoczność. Dotyczy, to zarówno prawidłowego oświetlenia pojazdów, jak i widoczności pieszych poruszających się po zmroku. Udział w przedsięwzięciu oprócz policjantów ruchu drogowego, zadeklarowała także stacja kontroli pojazdów PZM.

W okresie jesienno - zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. O ile od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, to już po zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł jest również oświetlenie drogi i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak:

  • właściwe ustawienie wysokości świateł,
  • prawidłowy rozkład granicy światła i cienia,
  • natężenie emitowanego światła.

Dlatego w miesiącach jesienno - zimowych znacznie częściej niż w pozostałym okresie dochodzi do wypadków z udziałem pieszych, często tragicznych w skutkach. Biorąc pod uwagę szybciej zapadający zmrok i pogorszenie widoczności, część z tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierujący pojazdem miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni lub też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.

W trakcie prowadzonych działań przez policjantów na wrocławskich ulicach 18 listopada 2017 r. na terenie stacji kontroli pojazdów PZM mieszczącej się przy ul. Na Niskich Łąkach 4 w godzinach od 8.00 do 14.00 będzie można bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swojego pojazdu. Funkcjonariusze podczas prowadzonych kontroli będą zwracali szczególną uwagę na oświetlenie pojazdów, a kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości podczas kontroli będą kierowani do serwisów w celu usunięcia nieprawidłowości.

Pamiętajmy, aby nie tylko wymienić przepalone żarówki, sprawdzić i ustawić reflektory. Do naszych obowiązków, jako użytkowników pojazdu, należy również dbanie o utrzymanie czystości kloszy świateł.

Źródło: WRD KWP we Wrocławiu

nadkom. Krzysztof Zaporowski

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek