"W ramach pomocy dla naszych przedsiębiorców wypłaciliśmy ponad 54 mln zł" - rozmowa z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

piątek, 6.11.2020 16:11 11894 8

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele aspektów naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. O tym, jak wygląda obecnie sytuacja związana z bezrobociem w powiecie kłodzkim, jakie branże ucierpiały najbardziej oraz na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, rozmawialiśmy z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, Krzysztofem Bolisęgą.

Paulina Schulz: Jak wygląda obecnie sytuacja związana z bezrobociem w powiecie kłodzkim?

Krzysztof Bolisęga: Na przestrzeni obecnego roku daje się zauważyć stopniowy wzrost bezrobocia. W styczniu w naszym powiecie stopa bezrobocia wynosiła 11,5% - zarejestrowanych było 5643 osób bezrobotnych. Przez okres 6 miesięcy stopa wzrosła do 12,9 , a liczba bezrobotnych zwiększyła się do 6402 osób. Czerwiec był najgorszym miesiącem jak dotąd w tym roku, co do naszych wskaźników. Od  lipca stopa oscyluje na stałym poziomie 12,7, a liczba bezrobotnych nieznacznie spada. Warto zauważyć, że i tak bezrobocie w powiecie kłodzkim jest jednym z najwyższych w województwie dolnośląskim i ponad dwukrotnie większym niż średnia stopa w kraju. W województwie dolnośląskim wyższe jest tylko w powiecie wałbrzyskim, złotoryjskim i górowskim.

Paulina Schulz: Czy sytuacja związana z koronawirusem ma swój widoczny skutek? Ile osób zarejestrowało się w PUP od początku pandemii?

Krzysztof Bolisęga: Tak jak wcześniej wspomniałem da się zauważyć wzrost liczby osób bezrobotnych o około 500 na przestrzeni pierwszej połowy roku. Zapewne wpływ na to, że bezrobocie nie wzrasta jeszcze lawinowo ma uruchomienie znacznych środków w ramach tarczy antykryzysowej, które obsługują Powiatowe Urzędy Pracy. 

Paulina Schulz: Jakie branże w powiecie kłodzkim ucierpiały najbardziej przez koronawirusa?

Krzysztof Bolisęga: Nie prowadzimy szczegółowych analiz, ale gołym okiem widać, że są to głównie firmy z branży związanej z turystyką i usługami dla ludności.

Paulina Schulz: Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Krzysztof Bolisęga: Pomoc na jaką mogą liczyć nasi przedsiębiorcy podzieliłbym na dwa źródła. Pierwsze, to tradycyjna pomoc oferowana przez urzędy pracy. Jej celem jest utworzenie nowego miejsca pracy i zatrudnienie osoby bezrobotnej. Te instrumenty realizowane są na bieżąco. Są to staże, prace interwencyjne i doposażenia stanowiska pracy. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 9 mln złotych z Funduszu Pracy oraz środków unijnych w ramach programów POWER I RPO. Druga, uruchomiona w czasie pandemii, to wszelka pomoc związana z Tarczą Antykryzysową. Kwota pozyskana na ten cel to 58 mln złotych i one także pochodzą ze środków krajowych i europejskich . W ramach tej usługi realizujemy następującą pomoc:
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)
- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc)
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze)
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2)

Paulina Schulz: Ile osób skorzystało już z tej pomocy?

Krzysztof Bolisęga: Jeżeli chodzi o pomoc, którą przeznaczamy na łagodzenie skutków pandemii wypłacaną w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19 najwięcej środków przeznaczyliśmy na wypłatę bezzwrotnych pożyczek w kwocie 5 tys. zł, które są umarzane z automatu przez urząd. Jak dotąd skorzystało z tej formy wsparcia 6579 firm i organizacji pozarządowych. Dofinansowaliśmy także ponad 1348 firm jednoosobowych, które straciły część swoich dochodów przez pandemie. Przeznaczyliśmy również środki na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla blisko 3,5 tys. osób zatrudnionych w naszym powiecie. Na chwilę obecną wypłaciliśmy w ramach pomocy dla naszych przedsiębiorców ponad 54 mln złotych.

Paulina Schulz: Jak można ubiegać się o wsparcie ?

Krzysztof Bolisęga: Wszelkie informacje o sposobie aplikowania o pomoc są udostępnione na naszej stronie internetowej www.klodzko.praca.gov.pl. Warto śledzić również nasz profil na facebooku. Ewentualnie zapraszam do kontaktu telefonicznego z pracownikami naszego urzędu w Kłodzku 748657410 oraz w Nowej Rudzie 748735050 i Bystrzycy Kłodzkiej 748116050

Paulina Schulz: Jak funkcjonuje obecnie PUP w Kłodzku?

Krzysztof Bolisęga: Od 26 października 2020 r w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega sposób obsługi osób - klientów PUP w Kłodzku. Wejście do pomieszczeń obsługi będzie możliwe wyłącznie dla osób rejestrujących się, jako bezrobotni lub poszukujący pracy oraz podpisujących umowy w ramach programów rynku pracy. Pozostałe osoby mogą załatwić swoją sprawę poprzez wizytę w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu do urzędu, kontakt telefoniczny, korzystanie z usług elektronicznych lub przesłania dokumentów za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Wizyty klientów PUP będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z odpowiednim pracownikiem.

Paulina Schulz: Dziękuję za rozmowę. 

Krzysztof Bolisęga: Dziękuję.

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

gosc poniedziałek, 09.11.2020 09:41
Instytucja Urząd Pracy jest po to żeby znajomki znajomych mieli...
poniedziałek, 09.11.2020 10:47
Pandemia może nieco zmienić rynek pracy bo w związku z...
sobota, 07.11.2020 09:44
Największym pracodawcą w powiecie jest samorząd i podległe mu instytucje...
lucek sobota, 07.11.2020 16:10
Smutne, ale niestety prawdziwe.
niedziela, 08.11.2020 18:30
a ja uważam, że nie działa tu (w rejonie) żaden...
poniedziałek, 09.11.2020 12:22
Kotlina Kłodzka to doskonałe miejsce do zarabiania pieniędzy. Wystarczą tylko...
janusz piątek, 06.11.2020 17:46
Dla "naszych przedsiębiorców" wypłaciliśmy ponad 54 mln zł - DOBRE!!! Pytanie:...
czytelnik serwisu piątek, 06.11.2020 20:23
Pani Paulino, czy to Pani odpowiada za pisownię tego artykułu? Od...