ZBIGNIEW GLANOWSKI - Kandydat do Rady Miejskiej Bielawy

poniedziałek, 18.3.2024 20:00 1221

ZBIGNIEW GLANOWSKI - Bielawianin od urodzenia.  Żonaty.  Jedna córka – Monika. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – wyższe wykształcenie.

Z zawodu nauczyciel i wychowawca młodzieży, z pasji – przedsiębiorca. Niezależny finansowo. Obecnie bardzo zaangażowany w działalność Szpitala Powiatowego. Opowiada się, jako przewodniczący Rady Nadzorczej, za jego rozbudową i podniesieniem poziomu świadczonych w nim usług oraz poprawą jakości obsługi pacjenta. Życzliwy i pomocny ludziom. Od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym miasta i powiatu. Dowiódł,że potrafi działać sprawnie i skutecznie. Radny I kadencji (1990-1994) Rady Miasta i Rady Powiatu (1998-2002).

Przez wiele lat bardzo zaangażowany w działalność spółdzielczą. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie odznaczony za swoją działalność Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta R.P.

Miłośnik Gór Sowich. Współzałożyciel Stowarzyszenia Wielka Sowa, od 25 lat działającego na rzecz promocji i zagospodarowania rejonu Gór Sowich. Inicjator remontu wieży widokowej na Wielkiej Sowie oraz budowy Platform Widokowych na Kozim Siodle w Bielawie i Przełęczy Jugowskiej.

Zainteresowania: Sport i Turystyka, Zdrowie i Ekologia, miłośnik literatury i filmu. Hobby: kolekcjonowanie monet okolicznościowych.

Podejmę aktywne działania na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrznych i firm, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców.

Będę zabiegał o współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, sąsiednimi gminami i Powiatem w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych (U. E.) na rozwój miasta i inwestycje.

Moim celem jest by Bielawa stała się prawdziwym Centrum Zdrowia, Rekreacji i Wypoczynku, miejscem gdzie każdy może czuć się bezpiecznie.

Kandyduję do Rady Miasta by łączyć ludzi i pokolenia oraz pozytywnie zmieniać nasze miasto.

Dziękuję tym wszystkim, którzy oddadzą na mnie głos w wyborach.

 

Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska