TADEUSZ SKRZYPEK - Ekspert Niepełnosprawności - Kandydat do Rady Miejskiej Dzierżoniowa

poniedziałek, 25.3.2024 10:53 688

Ekspert Niepełnosprawności - senior -Tadeusz Skrzypek - kandydat do Rady Miejskiej w Dzierżoniowie

„Niepełnosprawność  – Dostępność  -  Zawsze Można Więcej” .... dewizą Tadeusza Skrzypka        

Prawda: w Dzierżoniowie mieszka 5 612  Osób z Niepełnosprawnościami

tj. 17,78 % mieszkańców Dzierżoniowa – tyle osób czeka na wsparcie.

W Dzierżoniowie mieszkam, prowadzę firmę i fundację dla niepełnosprawnych. Jestem aktywnym społecznie EKSPERTEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Ukończyłem wyższe studia z zakresu: pedagogiki, psychologii pozytywnej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, dostępności, języka prostego oraz wiele uzupełniających szkoleń. Działam odważnie, wiarygodnie, skutecznie na rzecz - dostępności oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Organizuję warsztaty, spotkania, wywiady w MelodyRadio, Portalu DOBA, i w innych mediach. Zabieram głos  na forum Rady Miasta i Rady Powiatu. Informuję, doradzam, interweniuję w sprawach niepełnosprawności i dostępności.  Opiniuję także dostępność instytucji dla Niepełnosprawnych i seniorów.  Jestem osobą z niepełnosprawnościami, członkowie mojej rodziny również, na co dzień żyje w środowisku niepełnosprawnych. Dlatego rozumie problemy Niepełnosprawnych i potrafię je rozpoznać - by następnie rozwiązywać. Wielu osobom już pomogłem:  informacją, poradą czy interwencją. Ale jako tylko mieszkaniec i działacz nie zawsze mam możliwość pomocy i interwencji.

Dlatego zdecydowałem się kandydować na Radnego Dzierżoniowa z Okręgu  nr. 3 pozycja 4    KW KO -  by służyć miastu i moim wyborcom - jako Radny  będę miał  dużo większe możliwości wsparcia i pomocy mieszkańcom Dzierżoniowa. Startuje pierwszy raz z determinacją działania jako Radny.

Prywatnie jestem osobą z niepełnosprawnościami, seniorem, mężem, dziadkiem mam wnuczkę i dwoje wnuków. Moją pasją jest  edukacja, wiedza i wspieranie innych. Bezpartyjny całe życie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/tadeusz.skrzypek.7

Bym mógł dalej wspierać potrzebujących i robić to jeszcze bardziej skutecznie, to proszę głosujcie na mnie Tadeusza Skrzypka - kandydata do Rady Miasta Dzierżoniowa - KW KO okręg 3 numer 4

Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, w swojej Tezie Nr. 3 zamierza zwiększyć systematyczne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

Jako Radny, przy wsparciu pozostałych Radnych wprowadzimy  systemowe działania, by potrzebujący otrzymały wsparcie a obsługujący wiedziały jak wspierać. Proponuje, m.in.:

  1. By, Rada Miasta minimum raz na dwa lata poprzez swoje komisje  przyjęła raport o realizacji wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz dostępności dla Osób o Szczególnych Potrzebach przygotowany przez: urząd miasta, jednostki organizacyjne  oraz organizacje pozarządowe  realizujące zadania zlecone w powyższym zakresie.
  2. By, Burmistrz Dzierżoniowa na wniosek Rady Miasta lub z własnej inicjatywy powołał Radę ds. Niepełnosprawności z głosem doradczo-opiniującym w której to min. 75 % stanowić będą przedstawiciele organizacji działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.
  3. By, Obowiązkowo uczestniczyli w warsztatach doświadczania niepełnosprawności: radni i osoby obsługujące niepełnosprawnych w instytucjach miasta, jednostkach organizacyjnych i funkcjonariusze Straży Miejskie oraz kadra organizacji pozarządowych otrzymującej dotacje z miasta, minimum co 2 lata,
  4. By, Burmistrz Dzierżoniowa powołał Centrum Niepełnosprawności, jako niezbędne i oczekiwanie miejsce kreujące: samodzielność, niezależność, aktywność i integracje Osób z Niepełnosprawnościami. W którym będzie stanowisko wsparcia wypełniania i składania wniosków,  w tym wysyłanych elektronicznie,
  5. By, Burmistrz Dzierżoniowa przeprowadził min. raz na dwa lata kampanie społeczną mieszkańcom dot. niepełnosprawności niewidocznych,
  6. By, Wprowadzić do szkół dla grona pedagogicznego i dla uczniów w ramach lekcji wychowawczych warsztatów z zakresu doświadczania niepełnosprawności.
  7. By, Burmistrz Dzierżoniowa zapewnił wsparcie Osobom z Niepełnosprawnościami w zakresie specjalistycznej informacji i poradnictwa w zakresie nie mniejszym niż 24 godzin miesięcznie z uprawnieniami interwencyjnymi w jednostkach miasta.
  8. By, Zapewnić poprawę efektywności pracy Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji specjalistycznego wsparcia osób potrzebujących. W tym zabezpieczenie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych.
  9. Bym mógł dalej wspierać potrzebujących i robić to jeszcze bardziej skutecznie, to proszę głosujcie na
  10. Mnie, Tadeusza Skrzypka - kandydata do Rady Miasta Dzierżoniowa - KW KO okręg 3 numer 4

 

 
 

 Materiał KWW Koalicja Obywatelska