SEJMIK - Kubaś Robert

wtorek, 26.3.2024 14:00 710

DIALOG W IMIĘ DOBROBYTU I POKOJU

Szanowni Państwo,

Nasza Konstytucja w 4 artykule stanowi, że władzę bezpośrednią w kraju sprawuje suweren, suweren za pośrednictwem…

Dlatego pamiętajmy: suwerenność to MY, po pierwsze nasze prawa, a następnie obowiązki. Prawo do dobrobytu, dostatku, wolności, pokoju, równości i normalności.
Dlatego mówię stanowcze NIE dla wszelkich konfliktów militarnych w Polsce i na świecie. Stanowcze NIE dla uczestnictwa polskiego wojska oraz polskich obywateli w konfliktach wewnętrznych i zewnętrznych. Dialog, Dyplomacja, Negocjacje, Kompromis to słowa klucze dla osiągnięcia pokoju za wszelką cenę. Rzeczywistość, która obecnie istnieje, nie służy człowiekowi.
Dlatego zwracam się z prośbą o włączenie w działania na rzecz krzewienia idei dobrobytu i pokoju.

ORGANIZACJO NARODÓW ZJEDNOCZONYCH – GDZIE JESTEŚ?

W pracy społecznej, w pracy politycznej będę realizować m.in. poniższe cele:

 • likwidacja opłat parkingowych przy podmiotach leczniczych prowadzonych przez sejmik dolnośląski (szpitale, przychodnie);
 • utworzenie sieci całodobowych aptek z dostępem przez siedem dni w tygodniu w każdej gminie województwa;
 • utworzenie wspólnych punktów kontaktowych - radni sejmiku bliżej gminy, radni bliżej obywatela;
 • zmniejszenie nadmiernej biurokracji w obszarze pracy sejmiku i partnerów. Przy uchwalaniu nowych przepisów dokonany będzie przegląd i uchylenie zbędnych uchwał;
 • wydawane decyzje w sytuacjach biurokratycznych mają służyć dobru i interesowi obywatela;
 • utworzenie mobilnych grup interwencji drogowych do napraw ubytków, uszczerbków, uszkodzeń drobnych, aby przeciwdziałać dalszej dewastacji infrastruktury drogowej. Dodatkowo budowa w grupie sejmik, powiat, gmina małych mobilnych wytwórni mas bitumicznych, asfaltowych na cele prac samorządu plus świadczenie dodatkowych odpłatnych usług zleconych;
 • wsparcie działań na rzecz promocji, rozwoju przedsiębiorczości, biznesu mikro, małego, lokalnego, jak i dużego. Tani prąd, tani gaz, tania woda, akceptowalne podatki i opłaty to gwarancja stabilnego rozwoju gospodarczo-społecznego;
 • stanowcze NIE dla podatku katastralnego;
 • stanowcze NIE dla ekologiczno-klimatyczno-gospodarczej tyranii Unii Europejskiej (fit for 55, zielony ład, ślad węglowy, ślad wodny etc.);
 • stanowcze nie dla monopolu CBDC - cyfrowego pieniądza banków centralnych. Tylko gotówka oraz pieniądz lokalny to wolność, prywatność, niezależność, rozwój;
 • stanowcze NIE dla prywatyzacji wody (po co polskim rzekom osobowość prawna?);
 • wsparcie polskiego rolnika, producenta, przedsiębiorcy i konsumenta w obszarze zdrowego i ekologicznego jedzenia dla przedszkoli, szkół, domów seniora, sklepów itp.
 • wsparcie organizacji pozarządowych, organizacji lokalnych realizujących cele, zadania statutowe na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych w alternatywnym, aktywnym, rozwojowym sposobie spędzania czasu wolnego z dala od elektrosmogu.


Szanowni Państwo, stwórzmy razem miejsce przyjazne dla naszego dobrobytu i pokoju.

 

Materiał sfinansowany ze środków KKW LEWICA