PRACA w Dziale Księgowości

wtorek, 5.3.2024 08:54 3664

FIRMA DENIX Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie

poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości:

samodzielny księgowy – 2 osoby

specjalista ds. księgowych – 2 osoby

specjalista ds. kadr i płac – 2 osoby

 

Miejsce pracy: Dzierżoniów

 • Godziny pracy: 8.00-16.00
 • Wymiar pracy: pełen etat

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie!

Zakres zadań działu księgowości:

 • Bieżące i prawidłowe prowadzenie pełnej księgowości oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych
 • Księgowanie faktur zakupowych/sprzedażowych (krajowe, zagraniczne)
 • Prowadzenie bieżących rozrachunków
 • Wprowadzanie przelewów za nieopłacone faktury kosztowe i zakupowe
 • Odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań
 • Kwalifikacja podatkowa dokumentów oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
 • Obliczanie podatków oraz sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT, VIU-DO, JPK, podatki branżowe
 • Sporządzanie raportów, zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Spółki
 • Monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości oraz odpowiednie dostosowanie sposobu funkcjonowania firm do obowiązujących przepisów
 • Analiza ksiąg w celu zapewnienia poprawności i kompletności danych finansowych
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w szczególności z US, ZUS
 • Przygotowanie raportów do GUS, NBP
 • Uzgadnianie sald z kontrahentami
 • Nadzór nad inwentaryzacją aktywów i pasywów firmy
 • Przygotowanie i składanie sprawozdań do organów podatkowych i innych państwowych organów kontroli
 • Sporządzanie rocznych oraz okresowych sprawozdań finansowych
 • Obsługa kadrowa i płacowa personelu
 • Współpraca z ZUS, US, PFRON w zakresie obsługi osób zatrudnionych
 • Sporządzanie analiz, raportów finansowych, kontrola kosztów, poprawności księgowań, ostateczna kontrola formalno-rachunkowa dokumentów

Wymagania dla kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (min. licencjat)
 • Doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek o profilu handlowym (księgowi)
 • Doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej pracowników i osób zatrudnionych na umowach zlecenia
 • Pożądana znajomość branży e-commerce
 • Mile widziana znajomość programu Wapro

Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: m.mazur@denix.com.pl

Prosimy o zawarcie następującej informacji w swoim CV:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Denix Sp. z o.o. S. komandytowa z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Strumykowej 2 w celach związanych z prowadzeniem aktualnego procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że przed wyrażeniem niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych zostałem poinformowany o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie”.