Ofertę służby w Policji przedstawiono uczniom klas maturalnych

środa, 29.11.2023 12:50 1235 2

W ostatnim czasie policjanci powiatu dzierżoniowskiego oraz pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia odwiedzili dzierżoniowskie szkoły średnie i Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Młodzieży przybliżono na czym polega służba i jak zostać funkcjonariuszem.

Tegoroczni maturzyści niebawem staną przed wyborem dalszej drogi w dorosłym życiu. Dlatego właśnie funkcjonariusze wraz z pracownikiem kadr, przedstawili ofertę służby w najliczniejszej formacji mundurowej, jaką jest Policja.

Młodzieży przybliżono na czym polega praca w policji, jak zostać funkcjonariuszem, gdzie uzyskać dodatkowe informacje.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ulica Ząbkowicka 57.

Dodatkowe informacje można uzyskać nawiązując kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia nr tel. 47 8754204 oraz 47 8754230.

Każdy zainteresowany służbą  w Policji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej policji dolnośląskiej.

nadkom. Marcin Ząbek
   KPP Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

staszek czwartek, 30.11.2023 07:12
Praca w policji to bajka. Z granatnika można postrzelać, pociągi...
czwartek, 30.11.2023 09:08
No, może dzisiaj tak to wygląda. Ale mam nadzieję że...