Dzierżoniów: zbieramy opinie – wypełnij ankietę

środa, 23.11.2022 08:30 993 2

Dzierżoniów chce sięgać po środki  unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Aby to zrobić, wraz z 24 gminami dolnośląskimi pracuje nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF). Można zgłaszać uwagi i opinie do tego dokumentu.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Do pierwszego projektu strategii uwagi zgłaszać mogą:
    • partnerzy społeczno-gospodarczy,
    • społeczeństwo obywatelskie,
    • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
    • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
    • inna grupa interesariuszy istotna dla rozwoju ZIT POF.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w niej dotyczyć będą następujących obszarów:

    • efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
    • gospodarki wodno-ściekowej - finansowanie z EFRR,
    • ochrony przyrody i klimatu - finansowanie z EFRR,
    • mobilność miejska i aglomeracyjna - finansowanie z EFRR,
    • zrównoważony rozwój terytorialny - finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
    • dostęp do edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
    • usługi społeczne – finansowanie z EFS+.
Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu strategii, który można znaleźć pod linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf, można zgłaszać poprzez wypełnienie do 2 grudnia do godz. 15.00 anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

UM Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
czwartek, 01.01.1970 01:00
Basen kryty i basen otwarty
PiS już skisł niedziela, 27.11.2022 08:23
Pan Mani-cki nie przyjdzie, bo tam nic nie można ukręcić...
środa, 23.11.2022 09:54
Basen kryty i basen otwarty