MACIEJ SMOLARZ - Kandydat do Rady Miasta Dzierżoniowa

wtorek, 5.3.2024 16:25 5007

MACIEJ SMOLARZ – 51 lat, od urodzenia mieszkaniec Dzierżoniowa.

PREZES STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY – neutralnej politycznie organizacji, od 23 lat skupiającej doświadczonych ludzi zaangażowanych w życie miasta i powiatu.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, certyfikat Master of Business Administration, specjalista w zakresie Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowotnej, Menedżer Administracji. Wiceprzewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, członek Polskiego Związku Kynologicznego.

Od 1992 roku związany ze Szpitalem Powiatowym w Dzierżoniowie. Doświadczenie, umiejętności i kompetencje nabywał zaczynając od funkcji noszowego w ówczesnym Oddziale Dziecięcym, przechodząc później poszczególne szczeble awansu zawodowego. Początkowo w Dziale Statystyki, potem Rejestru Usług Medycznym – już na stanowisku kierowniczym, następnie jako Główny Specjalista ds. Inwestycji oraz Specjalista ds. kontaktu z mediami, po funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju oraz członka Zarządu Spółki. Od 2015 roku jest Prezesem NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. – największego pracodawcy w Powiecie Dzierżoniowskim, zarządzając ponad 500 – osobową kadrą pracowniczą.

Inicjator i realizator wielu przedsięwzięć inwestycyjnych w Szpitalu, w tym termomodernizacji wszystkich budynków oraz budowy nowego bloku operacyjnego, izby przyjęć i podjazdu dla karetek oraz miejsc parkingowych. W okresie pandemii doprowadził do realizacji, od wielu lat planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozprowadzeniu sieci tlenu medycznego w oddziałach szpitalnych oraz bezpiecznego połączenia oddziału chirurgicznego z blokiem operacyjnym poprzez nadbudowę istniejącego łącznika. Projektodawca wielu zmian organizacyjnych mających na celu poprawę jakości usług medycznych oferowanych przez Szpital.

Autor projektu inwestycyjnego na lata 2024-2028, zakładającego rozpoczęcie wkrótce największej w historii rozbudowy Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Prywatnie: żonaty, córka Alicja, wielokrotny maratończyk, ratownik wodny, miłośnik zwierząt.