Gmina wiejska Dzierżoniów: konsultacje - przebieg trasy obwodnicy Dzierżoniowa

poniedziałek, 21.11.2022 07:45 11419 34

W ramach projektu 'Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne na wsi i w małych miastach" realizowanego przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, Gmina Dzierżoniów prowadzi konsultacje dot. zagadnień z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tematami dotychczas przeprowadzonych konsultacji były m.in. zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej, wyznaczenie terenów zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyznaczenie terenów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne. Obecnie tematem przewodnim są obwodnice.

Obwodnice budowane są w celu odciążenia ruchu drogowego w terenie zabudowanym, a także zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo uwalniają społeczność lokalną od ruchu tranzytowego, zmniejszają smog oraz hałas w bezpośredniej zabudowie mieszkaniowej. Mając na uwadze powyższe od 2017 roku trwają prace związane z budową obwodnicy Dzierżoniowa w ramach zadania pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską i odbywa się w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wartość prac projektowych opiewa na kwotę ok. 174 mln zł, z czego szacuje się, że ok. 135 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Przebieg trasy obwodnicy
Obwodnica Dzierżoniowa usytuowana będzie na linii Dzierżoniów - Ząbkowice. Bieg rozpoczyna od strony Świdnicy przez strefę ekonomiczną w Dzierżoniowie, w dalszej kolejności przecinać będzie drogę Dzierżoniów - Pieszyce oraz drogę Dzierżoniów - Bielawa. W Piławie Dolnej obwodnica zlokalizowana będzie równolegle z drogą do Ząbkowic, aby ostatecznie się z nią połączyć. Całe przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy o łącznej długości ok 12 km.

I etap
Pierwszy etap obwodnicy został zrealizowany na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Wybudowano dwa ronda na ul. Jana Kilińskiego i ul. Świdnickiej, dodatkowo usunięto kolizje na istniejących sieciach energetycznych oraz gazowych, a także wybudowano wiadukt nad ul. Brzegową i ul. Nowowiejską. Nowa infrastruktura obejmuje również oświetlenie, drogi dla pieszych (chodniki) i rowerów oraz ekrany akustyczne. Wykonawcą robót I etapu wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego została firma M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Husova 1697 530 03 Pardubice Czechy, M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Prace związane z budową pierwszego etapu obwodnicy zakończyły się w 2021r., a wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane finalnie wyniosła ok. 35 mln zł.

II etap
Obecnie trwa realizacja drugiego etapu obwodnicy, którego Wykonawcą jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, która zobowiązała się do wybudowania drogi o długości ok. 2,81 km na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do wybudowanego w I etapie ronda na ul. Jana Kilińskiego. Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skanalizowane skrzyżowania obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most, natomiast w etapie końcowym przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Zaprojektowany odcinek drogi skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów. Zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu obwodnicy zostało zaplanowane na wrzesień 2023 r., natomiast wartość inwestycji to ponad 42 mln zł.

III etap
Ostatni, czyli trzeci etap obwodnicy obejmuje odcinek ok. 6 km od ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie do skrzyżowania przy ul. Andrzeja Struga w Piławie Górnej. W ramach tego etapu przewiduje się budowę: drogi w nowej lokalizacji, chodników i ścieżek rowerowych, skrzyżowań oraz dróg dojazdowych, mostów nad rzeką Bielawica i potokiem Rogoźnica, ekranów, przejść dla zwierząt, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną także istniejące drogi w celu ich dopasowania do nowego układu komunikacyjnego oraz powstaną nowe nasadzenia. Usunięte zostaną kolizje z sieciami gazowymi, liniami energetycznymi, teletechnicznymi oraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągiem. Wykonawcą III etapu również jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości,a wartość kontraktu wynosi ok. 86 mln zł. Termin realizacji ostatniego odcinka to ok. 4 lata, w związku z powyższym zakończenie wszelkich prac związanych z budową obwodnicy Dzierżoniowa planowane jest na 2026 rok.

Dlaczego potrzebujemy obwodnicy Dzierżoniowa?
Dzięki obwodnicy Dzierżoniowa - Miasto Dzierżoniów zostanie odciążone od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także od tranzytowego ruchu zewnętrznego (którego punktem docelowym są mniejsze miejscowości);

  • skróci się i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów;
  • zmniejszy się ruch na istniejących drogach powiatowych i gminnych;
  • odsunięty zostanie wielotonażowy ruch od obszarów zabudowanych;
  • skróci się czas podróży, jednocześnie zwiększy się komfort jazdy i oszczędność paliwa;
  • poprawi się bezpieczeństwo na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej, zmaleje ryzyko wypadków;
  • ograniczeniu ulegnie emisja spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych odcinków dróg;
  • rozwiną się tereny przyległe do obwodnicy.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (34)

Komentarze (34)

środa, 23.11.2022 09:16
Na całe szczęście będzie rondo na Batalionów .Kuchsrski mówił...
2etap poniedziałek, 21.11.2022 11:14
Projektanci dróg nie mają przyrządów pomiarowych i nie wiedzą jaką...
środa, 23.11.2022 11:05
Drogi tego typu buduje się wg teraźniejszych ścisłych wytycznych dotyczących...
poniedziałek, 21.11.2022 13:33
6 km.-cztery lata budowy a Kaczyński mówi że Europę gonimy
poniedziałek, 21.11.2022 13:38
1250 metrów rocznie
Laura poniedziałek, 21.11.2022 13:52
Nie ma co gonić. W De stare dworce z lat...
poniedziałek, 21.11.2022 14:48
I to usprawiedliwia budowę 1 km. drogi rocznie?
poniedziałek, 21.11.2022 18:47
Ta droga przebiega przez działki wielu osób, chciałbyś aby Państwo...
wtorek, 22.11.2022 09:54
Most zabiera czas. Gdyby poszedł do osobnego przetargu pewnie z...
poniedziałek, 21.11.2022 15:11
Może kiedyś wybierzesz się tam ?
wtorek, 22.11.2022 12:15
Jeszcze trzeba wcześniej wykonać badania archeo, zrobić inwentaryzację i inne czynności na terenach które uległy zmianie od czasu wykonania projektu. Dla niektórych budowa drogi równa się z budową budy z piwem. A co do gonienia Europy, to Polska rozwija się pod rządami PiS szybciej jak Niemcy. I nie jest to wymysł Kaczora, tylko dane instytucji międzynarodowych. Dlatego Niemcy pod namową tej zdradzieckiej "polskiej" opozycji blokują nam pieniądze, które Polakom należą się jak psu micha, żeby spowolnić rozwój Polski. Tyle na temat.
środa, 23.11.2022 01:53
Psu micha to się należy pisiorom.
środa, 23.11.2022 10:46
A Platfusom łapówa w reklamówce z Biedry.
Przeciw pisuarom poniedziałek, 21.11.2022 15:46
Czyli obwodnicy nie ukończą, bo środków z Unii nie będzie....
wtorek, 22.11.2022 12:17
To nie Kaczor blokuje środki tylko szkopy wraz z tą...
Marian D. środa, 23.11.2022 06:00
Ha ha ha.. otwórz oczy człowieku. Wszyscy są winni tylko...
środa, 23.11.2022 10:44
A kto jątrzy na Polskę w Europarlamecie? Sam baranie otwórz...
środa, 23.11.2022 01:52
Kaczor już podkula ogon a trzeba było dotrzymywać zobowiązań.Pismendo pozdrów
Mieszkaniecddz poniedziałek, 21.11.2022 14:41
To znaczy że obwodnicę będzie przecinać przejazd kolejowy?czy to jakiś...
Ghhs poniedziałek, 21.11.2022 18:58
Zgadza się. Na obwodnicy będą szlabany i przejazd kolejowy. Powinien...
poniedziałek, 21.11.2022 19:06
nie będzie szlabanów , światła będą
wtorek, 22.11.2022 13:08
jednopasmowa obwodnica krzyżować się będzie z dwupasmową drogą międzymiastową ,no...
poniedziałek, 21.11.2022 22:15
nie będzie świateł, rondo będzie
wtorek, 22.11.2022 07:17
To w końcu co będzie?
mastaofdizasta wtorek, 22.11.2022 11:52
nie wiem gdzie tam się zmieści rondo, przecież obecnie ulica...
wtorek, 22.11.2022 12:09
Nie będzie żadnego ronda. Miało być przed remontem linii kolejowej.
wtorek, 22.11.2022 10:59
czas budowy tej całej obwodnicy to jedna wielka żenada -...
poniedziałek, 21.11.2022 18:19
Gdzie można złożyć postulaty dot. Obwodnicy 3 etapu
poniedziałek, 21.11.2022 18:09
A Kilińskiego od przejazdu mieli rozpocząć w ty roku...
poniedziałek, 21.11.2022 15:32
Boże co to za przedwojenna mapa?
poniedziałek, 21.11.2022 15:12
Skoro wszystko jest ustalone i zaprojektowane to czego mają dotyczyć
.. poniedziałek, 21.11.2022 14:33
Już widzę jak skrzyżowanie ze światłami skróci czas podróży, jednocześnie...
tomasz poniedziałek, 21.11.2022 13:21
cos strasznie wąska ta obwodnica zwłaszcza ze idziemy z postępem...
poniedziałek, 21.11.2022 11:08
6 km i cztery lata budowy... brzmi jak by miało...