Gmina wiejska Dzierżoniów: konsultacje - przebieg trasy obwodnicy Dzierżoniowa

poniedziałek, 21.11.2022 07:45 11395 34

W ramach projektu 'Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne na wsi i w małych miastach" realizowanego przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi, Gmina Dzierżoniów prowadzi konsultacje dot. zagadnień z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tematami dotychczas przeprowadzonych konsultacji były m.in. zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej, wyznaczenie terenów zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wyznaczenie terenów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne. Obecnie tematem przewodnim są obwodnice.

Obwodnice budowane są w celu odciążenia ruchu drogowego w terenie zabudowanym, a także zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo uwalniają społeczność lokalną od ruchu tranzytowego, zmniejszają smog oraz hałas w bezpośredniej zabudowie mieszkaniowej. Mając na uwadze powyższe od 2017 roku trwają prace związane z budową obwodnicy Dzierżoniowa w ramach zadania pn.: "Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską i odbywa się w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Wartość prac projektowych opiewa na kwotę ok. 174 mln zł, z czego szacuje się, że ok. 135 mln zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

Przebieg trasy obwodnicy
Obwodnica Dzierżoniowa usytuowana będzie na linii Dzierżoniów - Ząbkowice. Bieg rozpoczyna od strony Świdnicy przez strefę ekonomiczną w Dzierżoniowie, w dalszej kolejności przecinać będzie drogę Dzierżoniów - Pieszyce oraz drogę Dzierżoniów - Bielawa. W Piławie Dolnej obwodnica zlokalizowana będzie równolegle z drogą do Ząbkowic, aby ostatecznie się z nią połączyć. Całe przedsięwzięcie podzielono na trzy etapy o łącznej długości ok 12 km.

I etap
Pierwszy etap obwodnicy został zrealizowany na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Wybudowano dwa ronda na ul. Jana Kilińskiego i ul. Świdnickiej, dodatkowo usunięto kolizje na istniejących sieciach energetycznych oraz gazowych, a także wybudowano wiadukt nad ul. Brzegową i ul. Nowowiejską. Nowa infrastruktura obejmuje również oświetlenie, drogi dla pieszych (chodniki) i rowerów oraz ekrany akustyczne. Wykonawcą robót I etapu wybranego w wyniku przetargu nieograniczonego została firma M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Husova 1697 530 03 Pardubice Czechy, M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Prace związane z budową pierwszego etapu obwodnicy zakończyły się w 2021r., a wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane finalnie wyniosła ok. 35 mln zł.

II etap
Obecnie trwa realizacja drugiego etapu obwodnicy, którego Wykonawcą jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości, która zobowiązała się do wybudowania drogi o długości ok. 2,81 km na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do wybudowanego w I etapie ronda na ul. Jana Kilińskiego. Projekt obejmuje budowę ronda w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, za którym obwodnica przecina czynną od zeszłego roku linię kolejową nr 341 relacji Dzierżoniów - Bielawa Zachodnia. Dodatkowo wybudowane zostaną dwa skanalizowane skrzyżowania obwodnicy: z ul. Ceglaną i ul. Parkową. W miejscu przecięcia nowej trasy z potokiem Brzęczek powstanie most, natomiast w etapie końcowym przeprowadzone zostaną nasadzenia zieleni. Zaprojektowany odcinek drogi skróci i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów. Zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją II etapu obwodnicy zostało zaplanowane na wrzesień 2023 r., natomiast wartość inwestycji to ponad 42 mln zł.

III etap
Ostatni, czyli trzeci etap obwodnicy obejmuje odcinek ok. 6 km od ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie do skrzyżowania przy ul. Andrzeja Struga w Piławie Górnej. W ramach tego etapu przewiduje się budowę: drogi w nowej lokalizacji, chodników i ścieżek rowerowych, skrzyżowań oraz dróg dojazdowych, mostów nad rzeką Bielawica i potokiem Rogoźnica, ekranów, przejść dla zwierząt, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną także istniejące drogi w celu ich dopasowania do nowego układu komunikacyjnego oraz powstaną nowe nasadzenia. Usunięte zostaną kolizje z sieciami gazowymi, liniami energetycznymi, teletechnicznymi oraz z siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągiem. Wykonawcą III etapu również jest firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości,a wartość kontraktu wynosi ok. 86 mln zł. Termin realizacji ostatniego odcinka to ok. 4 lata, w związku z powyższym zakończenie wszelkich prac związanych z budową obwodnicy Dzierżoniowa planowane jest na 2026 rok.

Dlaczego potrzebujemy obwodnicy Dzierżoniowa?
Dzięki obwodnicy Dzierżoniowa - Miasto Dzierżoniów zostanie odciążone od ruchu generowanego przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także od tranzytowego ruchu zewnętrznego (którego punktem docelowym są mniejsze miejscowości);

  • skróci się i poprawi jakość dojazdu do Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy bez konieczności przejazdu przez Dzierżoniów;
  • zmniejszy się ruch na istniejących drogach powiatowych i gminnych;
  • odsunięty zostanie wielotonażowy ruch od obszarów zabudowanych;
  • skróci się czas podróży, jednocześnie zwiększy się komfort jazdy i oszczędność paliwa;
  • poprawi się bezpieczeństwo na obciążonych ruchem odcinkach istniejącej sieci dróg w obszarze oddziaływania drogi wojewódzkiej, zmaleje ryzyko wypadków;
  • ograniczeniu ulegnie emisja spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych odcinków dróg;
  • rozwiną się tereny przyległe do obwodnicy.

UG Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (34)

Komentarze (34)

środa, 23.11.2022 09:16
Na całe szczęście będzie rondo na Batalionów .Kuchsrski mówił...
2etap poniedziałek, 21.11.2022 11:14
Projektanci dróg nie mają przyrządów pomiarowych i nie wiedzą jaką...
środa, 23.11.2022 11:05
Drogi tego typu buduje się wg teraźniejszych ścisłych wytycznych dotyczących...
poniedziałek, 21.11.2022 13:33
6 km.-cztery lata budowy a Kaczyński mówi że Europę gonimy
poniedziałek, 21.11.2022 13:38
1250 metrów rocznie
Laura poniedziałek, 21.11.2022 13:52
Nie ma co gonić. W De stare dworce z lat...
poniedziałek, 21.11.2022 14:48
I to usprawiedliwia budowę 1 km. drogi rocznie?
poniedziałek, 21.11.2022 18:47
Ta droga przebiega przez działki wielu osób, chciałbyś aby Państwo...
wtorek, 22.11.2022 09:54
Most zabiera czas. Gdyby poszedł do osobnego przetargu pewnie z...
poniedziałek, 21.11.2022 15:11
Może kiedyś wybierzesz się tam ?
wtorek, 22.11.2022 12:15
Jeszcze trzeba wcześniej wykonać badania archeo, zrobić inwentaryzację i inne...
środa, 23.11.2022 01:53
Psu micha to się należy pisiorom.
środa, 23.11.2022 10:46
A Platfusom łapówa w reklamówce z Biedry.
Przeciw pisuarom poniedziałek, 21.11.2022 15:46
Czyli obwodnicy nie ukończą, bo środków z Unii nie będzie....
wtorek, 22.11.2022 12:17
To nie Kaczor blokuje środki tylko szkopy wraz z tą...
Marian D. środa, 23.11.2022 06:00
Ha ha ha.. otwórz oczy człowieku. Wszyscy są winni tylko...
środa, 23.11.2022 10:44
A kto jątrzy na Polskę w Europarlamecie? Sam baranie otwórz...
środa, 23.11.2022 01:52
Kaczor już podkula ogon a trzeba było dotrzymywać zobowiązań.Pismendo pozdrów
Mieszkaniecddz poniedziałek, 21.11.2022 14:41
To znaczy że obwodnicę będzie przecinać przejazd kolejowy?czy to jakiś...
Ghhs poniedziałek, 21.11.2022 18:58
Zgadza się. Na obwodnicy będą szlabany i przejazd kolejowy. Powinien...
poniedziałek, 21.11.2022 19:06
nie będzie szlabanów , światła będą
wtorek, 22.11.2022 13:08
jednopasmowa obwodnica krzyżować się będzie z dwupasmową drogą międzymiastową ,no...
poniedziałek, 21.11.2022 22:15
nie będzie świateł, rondo będzie
wtorek, 22.11.2022 07:17
To w końcu co będzie?
mastaofdizasta wtorek, 22.11.2022 11:52
nie wiem gdzie tam się zmieści rondo, przecież obecnie ulica...
wtorek, 22.11.2022 12:09
Nie będzie żadnego ronda. Miało być przed remontem linii kolejowej.
wtorek, 22.11.2022 10:59
czas budowy tej całej obwodnicy to jedna wielka żenada -...
poniedziałek, 21.11.2022 18:19
Gdzie można złożyć postulaty dot. Obwodnicy 3 etapu
poniedziałek, 21.11.2022 18:09
A Kilińskiego od przejazdu mieli rozpocząć w ty roku...
poniedziałek, 21.11.2022 15:32
Boże co to za przedwojenna mapa?
poniedziałek, 21.11.2022 15:12
Skoro wszystko jest ustalone i zaprojektowane to czego mają dotyczyć
.. poniedziałek, 21.11.2022 14:33
Już widzę jak skrzyżowanie ze światłami skróci czas podróży, jednocześnie...
tomasz poniedziałek, 21.11.2022 13:21
cos strasznie wąska ta obwodnica zwłaszcza ze idziemy z postępem i mamy coraz więcej i coraz lepszych aut to tak jakbyśmy się cofali w przeszłość.
poniedziałek, 21.11.2022 11:08
6 km i cztery lata budowy... brzmi jak by miało...