Góry, woda i bielawski Rynek w rozmowie z Łukaszem Masykiem

wtorek, 2.4.2024 10:49 1533

W kolejnym odcinku naszych podcastów tym razem skupiamy się na Bielawie. Tym razem mam okazję porozmawiać z Łukaszem Masykiem, który od lat jest głęboko związany z tą okolicą. Łukasz nie tylko urodził się w Bielawie, ale także przez wiele lat pracował na rzecz jej rozwoju. Obecnie, jako kandydat z listy KO do Rady Miejskiej Bielawy, chce kontynuować tę misję. Łukasz dzieli się z nami swoją motywacją do startu w wyborach oraz swoją wizją dla Bielawy. Opowiada nam o swoich doświadczeniach związanych z promocją miasta i jego walce o zachowanie naturalnego dziedzictwa, zwłaszcza tak ważnej dla Bielawy, jak Łysa Góra. Nie zgadza się z koncepcją zabetonowania tego miejsca, widząc w nim potencjał do dalszego rozwoju turystyki. Rozmawiamy także o inicjatywach ekologicznych, podkreślając znaczenie Bielawy jako Modelowego Miasta Ekologicznego. Tematem rozmowy są również kwestie społeczne, takie jak podwyżki dla pracowników samorządowych oraz propozycje dotyczące Jeziora Bielawskiego i przekształcenia placu Wolności w centrum życia miasta. Polecam dyskusję o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Bielawy z Łukaszem Masykiem. Rozmawia Tomasz Kuriata

POSŁUCHAJ PODCASTU

Sfinansowane przez KWW Koalicja Obywatelska