Gmina wiejska Dzierżoniów: zapraszamy do składania ofert na wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów

czwartek, 8.2.2024 07:35 500 0

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 2b Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000,00 zł, zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2024 roku".

Ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: g.prockow@ug.dzierzoniow.pl w terminie do dnia 15 lutego 2024 r. lub pocztą w terminie do 15 lutego 2024 r. (data wpływu do Urzędu Gminy) do godziny 15:00 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok. 212), ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów w terminie do 15 lutego 2024 r. do godziny 15:00. Na kopercie z ofertą dopisać: Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2024 roku".

UG Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)