Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

środa, 23.11.2022 08:15 204 0

 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XLV Uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 24 listopada 2022 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 14.00.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się:

  • cześć I - merytoryczna – godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Piławie Górnej,
  • część II - uroczysta – godz. 17.00,  sala  widowiskowa Miejskiego  Ośrodka  Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej.

Proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu.          

Po zakończeniu części merytorycznej sesji, wkopanie Kapsuły Czasu na placu Piastów Śląskich w Piławie Górnej.            

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek