Dzierżoniów: strażnicy miejscy podsumowali wakacje

poniedziałek, 19.9.2022 08:15 131 0

Pieszo, na rowerach i samochodem. W ten sposób strażnicy miejscy patrolowali ulice Dzierżoniowa interweniując 787 razy, wystawiając 77 mandatów, udzielając 90 pouczeń oraz przygotowując 21 wniosków o ukaranie do sądu.

Gdzie podczas tegorocznych wakacji można było najczęściej spotkać strażników miejskich? Jak się okazuje funkcjonariusze patrolowali osiedlowe place zabaw, rejony szkół i przedszkoli, boiska, okolice basenu oraz miejsca w których spotyka się młodzież, a także rekreacyjne części miasta.

Przez dwa miesiące (lipiec-sierpień) strażnicy interweniowali 787 razy najczęściej reagując na „wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, porządkowi i spokojowi publicznemu”, spożywaniu alkoholu w miejscach zabronionych, infrastruktury miejskiej czy też w przypadkach zaśmiecania miasta.

Wspomniane interwencje zakończono w stosunku do 90 sprawców wykroczeń zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41 kodeksu wykroczeń, jakimi są pouczenia, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżenia. 77 sprawców otrzymało mandaty karne, a wobec 21 sprawców zebrano dane do sporządzenia wniosków o ukaranie. Najwięcej bo 37 mandatów nałożono na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym.

Ponadto strażnicy interweniowali w zdarzeniach związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, przeprowadzając 63 takie kontrole, 54 dotyczyło infrastruktury miejskiej, aż 60 interwencji związanych było z brakiem nadzorem nad zwierzętami oraz rannymi lub chorymi dzikimi zwierzętami. 76 interwencji dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Strażnicy sprawdzali i reagowali również na zagrożenia spowodowane sierpniowymi opadami.

Zaraz po zakończeniu akcji „Bezpieczne Wakacje 2022” funkcjonariusze Straży Miejskiej w Dzierżoniowie wspólnie z dzierżoniowską Policją rozpoczęli działania „Bezpieczna droga do szkoły”,w czasie której zwracana jest uwag na ruch drogowy w pobliżu szkół.

Straż Miejska Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek