komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

środa, 20 lutego 2019

Leona, Ludomira

Żniwa mogą być bezpieczne! KRUS apeluje: chroń życie, pracuj bezpiecznie!

poniedziałek, 25.6.2018 10:08 , komentarze: 0 , odsłony: 154
kategorie artykułu:

Już niebawem rozpoczną się żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury. Podczas żniw dochodzi do wielu drastycznych, tragicznych i skutkujących rozległymi urazami zdarzeń z udziałem maszyn do zbioru siana, słomy i kombajnów zbożowych. Najczęstszymi przyczynami wypadków jest lekceważenie zasad bezpieczeństwa, spadek koncentracji wynikający z pośpiechu oraz zły stan maszyn rolniczych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek oraz zorganizować pracę tak, aby znalazł się czas na odpoczynek i regenerację sił. 
Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy oraz przestrzeganie następujących zasad:

  • Dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa.
  • Użytkowanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy, kierowniczy oraz sygnalizację świetlną.
  • Zaopatrzenie się w sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę oraz kamizelkę odblaskową.
  • Usuwanie awarii, zanieczyszczeń i blokad możliwe tylko przy wyłączonym napędzie maszyn.
  • Przestrzeganie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń.
  • Prawidłowe zabezpieczanie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju.
  • Wyposażenie maszyn w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty - wchodzenie i schodzenie z maszyn powinno odbywać się przodem do maszyny, z zachowaniem trzypunktowego podparcia.
  • Zachowanie zasad ostrożności podczas transportu, zarówno ludzi, jak i ładunków - pasażerowie powinni być przewożeni wyłącznie w kabinach pojazdów - niedopuszczalne jest przewożenie osób na przyczepach, zarówno pustych, jak i załadowanych.
  • Stosowne zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu.
  • Stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała, odpowiednich ochron osobistych oraz obuwia roboczego o należytej przyczepności, z metalowymi podnoskami. 

Oprócz wymienionych powyżej zasad, bardzo ważne jest również samopoczucie. Podczas pracy należy robić przerwy,  pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu wodą oraz spożywaniu posiłków regeneracyjnych. Przestrzegamy przed spożywaniem alkoholu podczas pracy lub przystępowaniu do pracy pod jego wpływem. 
Apelujemy szczególnie do gospodarstw, gdzie przebywają dzieci, aby przy wykonywaniu nawet najprostszych prac pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia!

Przypominamy, że zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych - szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko pochwycenia przez elementy ruchome.

Pamiętajmy, że niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy.

 Życzymy rolnikom spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a dzieciom, radosnych i udanych wakacji.

Opracowano w PT KRUS w Świdnicy, w oparciu o materiały prewencyjne Kasy, dostępne na stronie internetowej www.krus.gov.pl

źródło: UG Świdnica

 

Wasze komentarze


wczoraj, 11 godz temu
wczoraj, 14 godz temu
wczoraj, 18 godz temu
poniedziałek, 18.2.2019 18:37
1
poniedziałek, 18.2.2019 10:55
poniedziałek, 18.2.2019 10:10
poniedziałek, 18.2.2019 09:22
poniedziałek, 18.2.2019 09:15
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele