Zakończyła się przebudowa drogi w Borównie

czwartek, 17.8.2023 16:52 184 0

Zakończyła się inwestycja pn. "Przebudowa drogi na dz. nr 131, 132 w Borównie". W ramach inwestycji drogowej została przebudowana droga o długości 122,39m. Zakres prac drogowych polegał na: położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy, odwodnieniu drogi.

Przebudowa drogi odbyła się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" w kwocie 198 448,68 złotych brutto. Cała wartość zadania wyniosła: 198 448,68 złotych brutto. Wykonawcą zadania była firma: "SERAFIŃSKI" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

gm. Czarny Bór/FB

Dodaj komentarz

Komentarze (0)