Wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego egzaminowali młodych rowerzystów

wtorek, 31.5.2022 09:04 195 0

W piątkowe popołudnie policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wcielili się w egzaminatorów. Sprawdzali umiejętności praktyczne uczniów, którzy chcieli zdobyć kartę rowerową. W egzaminie przeprowadzonym na placu manewrowym Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu wzięło udział blisko 100 uczniów z różnych szkół podstawowych.

Uczniowie w pierwszej kolejności zdawali egzamin teoretyczny. Następnie zorganizowany został dla nich test praktyczny. Kandydaci do zdobycia karty rowerowej musieli przejechać przygotowany specjalnie na tę okazję tor przeszkód. Egzamin teoretyczny, i praktyczny ostatecznie, pomimo jednej poprawki, wszyscy przeszli pozytywnie, dlatego już niebawem odbiorą swój dokument uprawniający do poruszania się rowerem po drogach publicznych. Oczywiście dla wałbrzyskich policjantów moment egzaminu były także okazją, by porozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym.

 

Policjanci wszystkim młodym rowerzystom przypominają, że według przepisów Kodeksu Drogowego kierujący rowerem:

  • jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
  • korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu,
  • może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących tymi pojazdami. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.

Kierującemu rowerem zabrania się natomiast:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, chyba że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • czepiania się pojazdów.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Pamiętajmy też, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)